ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Tariful vamal comun
Tariful Integrat al Comunitatilor Europene (TARIC)
Acordurile comerciale preferentiale ale Uniunii Europene
Licente de import si de export
Ghidul exportatorilor UE

 

Afaceri Europene >>Politici comerciale >>Licente de import si de export
Ultima actualizare: 2008-06-30

Licenţe de import şi de export

De la data aderării României la Uniunea Europeană, exportatorii români pot exporta anumite produse agricole beneficiind de restituiri la export. Restituirile la export reprezintă sume menite să acopere diferenţa între preţul pe piaţa comunitară al produsului respectiv (care este, de regulă, mai mare) şi preţul internaţional al aceluiaşi produs (de regulă, mai mic decât preţul comunitar). Această măsură de piaţă a fost introdusă în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) din dorinţa de a încuraja exporturile comunitare pe anumite pieţe, avându-se în vedere, în acelaşi timp, asigurarea unui nivel rezonabil al veniturilor producătorilor europeni.

Legislaţia care stabileşte reguli detaliate pentru plata restituirilor la export este reprezentată de Regulamentul Comisiei Europene 800/1999 privind aplicarea regimului de restituiri la exportul produselor agricole, cu modificările şi completările ulterioare. Lista cu produsele cuprinse în regimul de restituiri, precum şi nivelul ratelor de restituire sunt stabilite de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru unele produse ratele de restituire la export pot fi stabilite pe baza unei licitaţii organizate de Comisia Europeană şi gestionate prin Agenţiile de Plăţi.

Pentru a beneficia de aceste restituiri la export, exportatorii români trebuie să solicite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) o licenţă de export şi să depună o garanţie (exprimată ca sumă pe unitatea de produs).

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a luat fiinţă prin Legea 1/2004. În cadrul APIA există o Direcţie pentru măsuri de piaţă – Comert exterior, care implementează sistemul de licenţe de import şi export pentru produsele agricole, de garanţii aferente acestor licenţe şi de restituiri la export.

Legislaţia europeană care reglementează eliberarea licenţelor de import şi export pentru produsele agricole este reprezentată de Regulamentul Comisiei nr. 376/2008 din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (versiune codificată) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0003:0056:RO:PDF
în vreme ce garanţiile aferente licenţelor fac obiectul Regulamentului Comisiei 2220/1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985R2220:20070101:RO:PDF

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale