ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Cereale
Grau
Porumb si sorg
Orz si orzoiaca
Orez
Plante tehnice si medicinale
Floarea soarelui
Soia
Rapita pentru ulei
Sfecla de zahar
Culturile de in si canepa pentru fibra
Tutun si hamei
Plante medicinale si aromatice
Starea de vegetatie a culturilor agricole

 

Agricultura >>Culturi de camp >>Plante tehnice si medicinale >>Culturile de in si canepa pentru fibra
Ultima actualizare: 2012-05-04

IN SI CANEPA PENTRU FIBRA

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România


Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011

PLANTE TEXTILE

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa

mii ha

0,3

0,055

-

-

-

Producţia totala

mii to

0,6

0,3

 

 

 

IN FIBRA

 

 

 

 

 

 

Suprafata

mii ha

0,1

0,032

0,014

-

-

Producţie medie

kg/ha

1000

3125

857

 

 

Producţie totală

mii to

0,1

0,1

0,012

 

 

CANEPA FIBRA

 

 

 

 

 

 

Suprafata

mii ha

0,2

0,023

-

-

-

Producţie medie

kg/ha

2500

8695

 

 

 

Producţie totală

mii to

0,5

0,2

 

 

 

Sursa de date: 2007-2008 - Date din Anuarul Statistic al României
2009 – 2011 – MADR, AGR2B
2010 - in şi cânepă fibră pentru alte utilizări - suprafaţa totală 32 ha din care: in - 9 ha, cânepă 23 ha

2011 - cânepă fibră pentru alte utilizări - suprafaţa totală 34 ha

B. Forme de sprijin

- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1008/2011;
- plata naţională directă complementară (CNDP) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1224/2011;
- reducerea acizei la motorină, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2010;
- subvenţia primelor de asigurare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 756/2010;
- subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010.

C. Legislaţia naţională

- Ordinul MAPDR nr.1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si canepa pentru fibra, in concordanta cu Regulamentul (CE) nr.245/2001 care prevede reguli detaliate de aplicare a R. (CE) nr. 1673/2000 privind organizarea comuna a pietelor de in si canepa
- Ordinul MAPDR nr.677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahydrocanabinol (THC) la soiurile de canepa
- Ordinul nr. 200 din 11 aprilie 2005 privind autorizarea Organizaţiei interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din România
- HG nr.582/2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, aprobat prin HG nr.1359/2000
- Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
- Ordonanta de urgenta nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007,si pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societatilor agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare.
- ORDIN nr. 73 din 10 aprilie 2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010
- Hotararea nr. 1572/2008 privind acordarea sprijinului financiar comunitar pentru procesarea primara a tulpinilor de in si canepa pentru fibra, precum si pentru modificarea punctului 3 din anexa nr. 1k) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008
- Ordonanta nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr.74/2010;
- Hotărârea nr.748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
- Hotărârea nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;
- Ordin nr. 126/2010 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară  acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea nr.756/2010 privind normele metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului  de stat  în agricultură pentru plata primelor de asigurare;
- Hotărâre nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
- Ordonanta de urgenta nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societaţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordin nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specific şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi  naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa nr.25 /2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură;
- Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
- Hotărârea Guvernului nr. 1008/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
- Hotărârea Guvernului nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
- Ordin nr. 16/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei.

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul CE nr. 73/2009 privind stabilirea normelor comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007
- Regulamentul (CE) nr.1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (,, Regulamentul unic OCP )
- Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole
- Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013;
- Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale