ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Fructe si legume
Legislatie
Grupuri si organizatii de producatori
Programul Fructe in scoli
Seminte, material saditor
Viticultura / Vinificatie
Floricultura
AgriMIS (english)
AgriMIS - din tari diferite

 

Agricultura >>Horticultura >>Fructe si legume
Ultima actualizare: 2012-05-04

A. SECTOR LEGUME

În anul 2011 suprafaţa cultivată cu legume în câmp şi solarii a fost de 232,9 mii hectare, iar producţia a fost de 3302,5 mii tone.

Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei


Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Suprafaţa

mii ha

253,4

268,6

267,1

262,7

232,9

Producţie totală

mii to

3116,8

3819,9

3901,9

3863,6

3302,5

Sursa: INS- Anuarul Statistic al României, 2007-2010
*Date MADR - AGR 2B

Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei la tomate, ceapă, varză, ardei şi alte specii legumicole


Cultura

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Tomate

Suprafaţa

mii ha

46,0

51,5

49,1

49,8

47,1

Producţie totală

mii to

640,8

814,4

755,6

768,5

809,4

Ceapă

Suprafaţa

mii ha

34,1

35,0

35,2

33,8

32,7

Producţie totală

mii to

325,0

395,6

378,1

369,1

387,9

Varză

Suprafaţa

mii ha

46,1

49,0

48,3

47,0

43,6

Producţie totală

mii to

893,2

964,6

1001,9

981,2

1037,2

Ardei

Suprafaţa

mii ha

18,6

20,2

20,0

21,0

19,4

Producţie totală

mii to

184,9

238,7

245,7

243,5

245,2

Alte specii legumicole

Suprafaţa

mii ha

108,6

112,9

114,5

111,1

90,1

Producţie totală

mii to

1072,9

1406,6

1520,6

1501,3

822,8

Sursa:  INS- Anuarul Statistic al României, 2007-2010
* Date MADR - AGR 2B

B. SECTOR FRUCTE

În anul 2011 suprafaţa plantaţiilor pomicole (livezi pe rod) a fost de 155,6 mii hectare, iar producţia totală de fructe a fost de 1475,3 mii tone (producţie totală din livezi +grădini familiale).

Date privind evoluţia suprafeţei şi a producţiei


Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Suprafaţa

mii ha

206

207

205

198,6

155,6

Producţie totală

mii to

1085,8

1179,2

1323

1419,6

1475,3

Sursa:  INS- Anuarul Statistic al României,2007- 2010 cu pepiniere
* Date MADR - AGR 2B fără pepiniere
 

Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei la măr, prun şi alte specii pomicole


Cultura

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Măr

Suprafaţa

mii ha

61,3

57,9

56,4

56

56

Producţie totală

mii to

475,4

459,0

517,5

552,9

600,9

Prun

Suprafaţa

mii ha

83,8

80,8

65,8

69

78

Producţie totală

mii to

372,6

475,3

533,7

624,9

550,2

Alte specii pomicole

Suprafaţa

mii ha

60,9

68,3

82,8

73,6

21,6

Producţie totală

mii to

237,8

244,9

271,8

241,8

324,2

Sursa: INS- Anuarul Statistic al României,2007- 2010
* Date MADR - AGR 2B

C. Grupuri de producători din sectorul legume-fructe

România a recunoscut până la data de 2 mai 2012, un număr de 34 de grupuri de producători şi o organizaţie de producători, conform Regulamentului (CE) 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) şi Ordinului nr. 694/2008 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către aceştia cu modificările şi completările ulterioare.

Grupurile şi organizaţiile de producători, recunoscute, din sectorul legume fructe, pot beneficia de sprijinul financiar prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 10 septembrie 2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume.

Pentru perioada 2010-2013, grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute pot primi sprijin financiar, atât pentru constituire şi facilităţi administrative, cât şi pentru realizarea de investiţi.

D. Sprijin financiar - fructe şi legume

I. Sprijin financiar din fonduri europene

1.Plată unică pe suprafaţă (SAPS) în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvern lui nr. 1008/ 2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal.

2. Sprijin financiar pentru grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din sectorul legume fructe.

Grupurile de producători recunoscute preliminar pot primi un ajutor financiar în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative şi un ajutor financiar acordat investiţiilor eligibile conform planului de recunoaştere.

Organizaţiile de producători primesc sprijin financiar pentru finanţarea programelor operaţionale.
Programele operaţionale şi finanţarea acestora de către producători şi organizaţiile de producători, pe de o parte, şi de către Comunitatea Europeană, pe de altă parte, au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani.

Sprijinul financiar comunitar pentru organizaţiile de producători este egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor sau ale organizaţiei de producători plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate de organizaţia de producători, conform programului operaţional aprobat.
Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din Valoarea Producției Comercializate (VPC) de fiecare organizaţie de producători.
Procentul poate fi majorat la 4,6% din VPC, cu condiţia ca suma ce depăşeşte 4,1% din VPC să aibă ca destinaţie măsurile de prevenire şi gestionare a crizelor.

3. Sprijin pentru tomate destinate procesării  în conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 154 privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării.

Ajutorul financiar se acordă în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. România are aprobat un plafon anual disponibil de 869 mii euro, pentru fiecare hectar cultivat cu tomate, sprijinul  este de 740,20 de euro/hectar, cu condiţia ca să se livreze minimum 8000 kg/ha către unităţi de procesare. Schema de ajutor a fost introdusă de către toate statele membre începând cu anul 2008 şi se aplică până în 2011 inclusiv.

4. Programul fructe în şcoli

In vederea comercializarii produselor, producătorii de fructe îşi pot comercializa producţia şi pentru prin programul fructe în şcoli, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 24/2010. În baza Hotărârii Guvernului nr. 889/2011 privind programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2011 – 2012, suma aprobată României de către Uniunea Europeană este de 8.483.523 euro.

Actul normativ stabileşte fructele distribuite, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev şi măsurile adiacente distribuţiei de fructe, bugetul aferent acestora, precum şi modalitatea de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice.

Actul normativ pentru aprobarea specificaţiilor tehnice ale caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli este Ordinul nr. 85/2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Sprijin financiar din fonduri naţionale

1. Plată Naţională Directă Complementară (CNDP) în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 1224 din 2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

2. Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură: ajutor de stat prin care se decontează fermierilor diferenţa dintre acciza prevăzută în Codul Fiscal şi cea de 21 euro/1000 litri, pe baza suprafeţelor cultivate, a culturilor şi a facturilor, schema aplicându-se în sectoarele vegetal,  zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. Cantităţile maxime de motorină achiziţionate şi utilizate în sectorul legume fructe pentru care se acordă sprijin financiar sunt:

- legume cultivate în câmp - 148 litri/hectar;
- pepeni verzi şi galbeni - 150 litri/hectar;
- livezi - 130 litri/hectar;
- căpşuni, alţi arbuşti fructiferi - 65 litri/hectar.

Cuantumul pentru 2012 este de 1,27 lei/litru.

3. Ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare în agricultură în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

Acest sprijin pentru asigurarea productiei agricole, este un ajutor de stat prin care se subventioneaza 50% sau 70% din prima de asigurare în functie de riscurile asigurate.

E. Centralizatorul grupurilor de producători recunoscute preliminar (legume fructe) în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr.1234/2007 si OM 694/2008 17.01.2012

Nr. crt.

Denumire

Numărul şi data eliberării avizului de recunoaştere preliminară

Administrator

Date de contact

1.

Societatea Agricolă a Producătorilor de mere Dedrad Batoş

Nr. 78/17.01.2008

Emil Farago

Str. Primăriei nr. 302, Com. Batoş, jud. Mureş
e-mail: mircea@pomicola.ro
tel: 0744 505 551
0265 511 462

2.

SC Paradisul Legumelor Curtici & Macea SRL

Nr. 77/17.01.2008

Ioan Moţ

Str. 1 Decembrie 1918, nr 19, Loc. Curtici, jud. Arad
e-mail:
nicumot@yahoo.com
paradisul_legumelor@yahoo.com
tel: 0741 468 728
0728 004 784

3.

SC Cerasus Grup Cotnari SRL

Nr. 79/07.02.2008

Vasile Băianu

Sat Cotnari, Com Cotnari, jud. Iaşi cod poştal 707120
e-mail: danut.baianu@yahoo.com
tel: 0766 730 395
0232 730 395

4.

SC Agroleg Grup SRL

Nr. 81/31.03.2008

Marius Guiţă

Srt. Traian nr. 289, Loc. Galaţi, jud. Galaţi
e-mail:
agroleg_grup@yahoo.com
tel/fax: 0236 413 185
0744370222
0732 731 905

5.

SC Brateşleg Grup SRL

Nr. 96/27.07.2009

Oreste Mîndru

Str. Războieni nr. 77, Galaţi, jud. Galaţi
e-mail: orestemindru@yahoo.com
tel/fax: 0236 315 180
0745 769 838

6.

SC Grupul de producători agricoli
Hortipomicola Reghin

Nr. 99/31.08.2009

Ioan Ormenişan

Str. CFR nr. 14 Loc. Reghin, jud. Mureş
e-mail: office@sucmerom.ro
tel: 0265 512 730
0742 137 000

7.

S.C Agro Holding Annabella SRL

Nr.
106/11.11.2009

Bălașa Florin

Dragasani, Str. Tudor Vladimirescu nr 509.
0744.600.262, tel fax 0250.746.902 ,
Jud. Vâlcea marinela.vlad@fravil.ro

8.

SC Kronstadt Fructe SRL

Nr.
110/14.01.2010

Benea
Gheorghe

Com. Periam, Nr.866/A jud. Timiş
Tel. Fax/0256/375451,0746.202.006
gheorghebenea@yahoo.com

9.

S.C. Casa Pepenilor Verzi Dăbuleni SRL

Nr.
112/05.02.2010

Florea Ion
Diaconu

Dăbuleni str. Gheorghe Lazăr nr.10. jud Dolj
Tel. 0745505398
casapepenilorverzi@gmail.com

10.

S.C. V&F Logistic Center SRL

Nr.
116/10.03.2010

Breaz Mirela

Arad str. Pictor Cornel Minişan nr 1 tel 0257/216550 jud. Arad.
Mb. 0731037095
mirela.breaz@agrocodlea.ro

11.

S.C Lamaro Sere SRL

NR.
117/28.04.2010

Oprea Angela

Arad, str. Calea Zimandului nr3. ap.1 jud. Arad tel. 0257212636
Oprea A. Mb. 0744604106
exa_angela@yahoo.com

12.

S.C Mărul de Sibiu SRL

Nr.128/31.08.2010

Radu Simona

Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 59, jud. Sibiu, Tel.0269.228431 mob. 0744.511257
e-mail: horticola@atlassib.ro

13.

Legumicola Pleşoiu Cooperativa Agricola

Nr. 143/29.11.2010

Ancuta Vasile

Sat Pleşoiu, com. Pleşoiu, jud. Olt
Tel. 0745015699, e-mail:
legumicola_plesoiu@yahoo.com

14.

SC Horti Group Sadova SRL

Nr. 144/15.12.2010

Marinela Van de Waart

Sat Sadova, comuna Sadova, nr. 1507, bl. F1, ap. 3, jud. Dolj.
Tel. 0723771764
agfhorticom@yahoo.com

15.

SC Certkoop L&F SRL

Nr. 145/21.12.2010

Tutoi Neculai

Focşani, str. Antrepozite nr. 3,
Judeţul Vrancea, Tel 0237/223586,
0237/222387
e-mail – certimpex@gmail.com

16.

SC Mecicaprod SRL

Nr. 146/07.01.2011

Ghys Luc
(Vasile Nicolae)

Sat Balteni nr. 59, com. Copăceni, jud. Vâlcea
Tel. 0760290277
seryf_88@yahoo.com

17.

SC Pomicola Recea Plugari SRL

Nr. 147/03.02.2011

Airinei Ilie

Sat Plugari, com. Plugari, jud. Iaşi
Tel. 0232/238048, Mb. 0744590159
0740836144(Cristina Danalache)
agrofructplugari@yahoo.com

18.

SC Prodleg Farm SRL

Nr. 152/28.03.2011

Pais Ionuţ

Galaţi, bd. Dunărea nr. 38
Tel. 0236/317222; Mb. 0753846853
prodlegfarm@yahoo.com

19.

SC Mere Casa Panciu SRL

Nr. 151/25.03.2011

Guzu Daniel Nicuşor

Sat Sârbi, com. Ţifeşti, jud. Vrancea
Tel. 0237/269766; 0722291603;
manager@duraziv.ro

20.

SC Lesim Lero SRL

Nr. 155/12.04.2011

Rediş Simion

Arad, str. Czigler Antoniu nr. 16
Mb.0745590282; simagron@yahoo.com

21.

Cooperativa Agricolă Stoian Land

Nr. 156/20.06.2011

Florian Stoian

Constanta, Spaţiu Administrativ Corp A, Tel/fax 0341816214

22.

SC Legume Sabangia SRL

Nr. 157/24.06.2011

Cristia Nicolae

Loc. Sabangia nr. 128A, jud. Tulcea
tel: 0744 336 706
e-mail crilcom_agro@yahoo.com

23.

SC Tomate Com. SRL

Nr. 160/23.08.2011

Bujor Mircea Ionel

Com. Dracea, jud. Teleorman
Tel. 0744427185; bjrmircea@yahoo.com

24.

SC Agriter Grup SRL

Nr. 163/26.08.2011

Popa Florin

Galati, Str. Traian nr.361, Tel. 0236 430000; Mb. 0744774971; florin_popa68@yahoo.com

25.

SC Asociaţia Pomicolă Iţeşti SRL

Nr. 162/30.08.2011

Florea Lucian Mugurel

Mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 4, bl.4, sc. G, et. 1, ap. 2, jud. Bacău Tel.074711122 ;0744476789 florea.luci@gmail.com

26.

SC Muncostmar Grup SRL

Nr. 165/16.09.2011

Hâncu Costică

Com. Tudor Vladimirescu, nr. 779, judeţul Galaţi; Tel: 0730081846; marsusanu@yahoo.com

27.

SC Dinamic Leg SRL

Nr. 170/18.11.2011

Grigore Costin

Mun. Galați, str. Nufărului nr. 9
Tel. 0745522864; costin.grigore@yahoo.com

28.

SC Sinfrutta SRL

Nr. 171/22.11.2011

Moldovan Teodor

Loc. Sânnicolau Mare, Piața 30 Decembrie nr.9, jud. Timiș, Tel/fax 0256370033

29.

SC Agronatural Solutions SRL

Nr. 172/25.11.2011

Manolache Valentin

Loc. Adunații Copăceni nr. 5, jud. Giurgiu; Tel/fax 0741111720

30.

SC Agro Eco Sabar SRL

Nr. 173/25.11.2011

Dima Ștefan

Com. Colibași, str. Nisiparu nr. 349, jud. Giurgiu; Tel. 0722847613; bolocanpetrica@yahoo.com

31.

SC Gradina de Legume SRL

Nr. 174/09.12.2011

Neagu Cosmin

București, sector 3, str. Prevederii nr. 14-18/40, Biroul nr. 3
Tel: 0740166616; cosmin.neagu@colonial.ro

32.

SC Axerom Grup SRL

Nr. 175/09.12.2011

Axente Ionuț

Galați, str. Traian, nr. 331, jud. Galați
Tel: 0745515343/fax 0236334073; office@axerom.ro

33.

Nova Plant Cooperativă Agricolă

Nr. 178/11.01.2012

Ionescu Dumitru

Sat Brezoaele, com. Brezoaele, nr. 500, jud. Dâmbovița;
Tel: 0721203068;
grupnatural@yahoo.com

34.

SC Ferma Neagu SRL

Nr. 183/19.03.2012

Neagu Nicușor Ninel

Loc. Vărăști, com. Vărăști, str. Jean Loius Calderon, nr. 20, jud. Giurgiu; Tel. 0762031475; office@fermaneagu.ro; fermanatural@yahoo.com

F .Centralizator cu Organizaţiile de producători recunoscute în conformitate cu REGULAMENTUL Consiliului (CE) nr.1234/2007 .


Denumire

Administrator

Date de contact

S.C.Hortifruct Bucureşti

Culcescu Horia
Trica Valeria

Loc. Bucureşti, str. Drumul Binelui, nr. 6, sectorul 4, tel. 0728112442;0213321286;
office@leoser.ro, ica@leoser.ro, ica@hortifruct.ro

G. MANUAL DE PROCEDURI PRIVIND RECUNOAŞTEREA GRUPURILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR DE PRODUCĂTORI ÎN CADRUL SECTORULUI DE FRUCTE ŞI LEGUME (pdf, 477 KB)

H. Strategia naţională pentru programele operaţionale în sectorul de fructe şi legume (pdf, 1460 KB)

SCHEMA PRIVIND PLĂŢILE TRANZITORII PENTRU TOMATELE DESTINATE PROCESĂRI

Lista  privind situatia fermierilor eligibili din 2011

Situatia fermierilor eligibili pentru schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii - Campania 2011 (pdf, 50,1 KB)

I. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

- HOTĂRÂRE nr. 1078 din 10 septembrie 2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume
- ORDIN nr. 694 din 18 noiembrie 2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea cu modificările și completările ulterioare.
- ORDIN nr. 162 din 29 iunie 2011 privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor.
- ORDIN nr. 91 din 11 februarie 2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor
- HOTĂRÂRE nr. 154 din 13 martie 2012 privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, aprobată prin Legea nr. 195/2010
- ORDIN nr. 85 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli cu modificările și completările ulterioare
- HOTĂRÂRE nr. 889 din 7 septembrie 2011 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2011-2012

J. LEGISLAȚIE COMUNITARĂ

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2011 AL COMISIEI din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 585/2011 AL COMISIEI din 17 iunie 2011 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor și legumelor

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 302/2012 AL COMISIEI  din 4 aprilie 2012  de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate

- REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

- REGULAMENTUL (CE) NR. 288/2009 AL COMISIEI din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale