ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Fond Funciar
Imbunatatiri funciare

 

Agricultura >>Fond funciar si Imbunatatiri funciare >>Fond Funciar
Ultima actualizare: 2013-03-20

FOND FUNCIAR

Lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor (206 KB)

NOTĂ privind Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole (148 KB)

PROGRAM DE ACŢIUNE PENTRU ZONELE VULNERABILE LA NITRAŢI DIN SURSE AGRICOLE (147 KB)

ANEXE LA PROGRAMUL DE ACTIUNE (1016 KB)

DECIZIE (pdf, 148 KB)

LEGISLATIE

ORDIN nr. 238 din 27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice teritoriale, structura organizatorică şi atribuţiile acestor instituţii (pdf, 193 KB)
ORDIN nr. 278 din 09.12.2011 privind aprobarea Programului național privind realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizării Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, a Normelor de conținut privind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a Bazei de date aferente rețelei de profile 8x8 km, precum și realizarea bazei de date la nivel național aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Modului de finanțare a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente (pdf, 120 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale