ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizarea ISCTV
Organigrama ISCTV
Masuri de piata
Programul restructurare / reconversie
Promovarea vinurilor pe pietele tarilor terte
Utilizarea mustului de struguri concentrat si concentrat rectificat
Asigurarea recoltei
Retragerea sub control al subproduselor vitivinicole
Legislatia europeana
Legislatia nationala
Compartimente judetene ISCTV
Date de contact - ISCTV

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul tehnic vitivinicol >>Retragerea sub control al subproduselor vitivinicole
Ultima actualizare: 2011-07-28

Retragerea sub control al subproduselor vitivinicole

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ

 • Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la numite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din 17.6.2009
 • Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin,  comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 30.6.2008, cu rectificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol. Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europenenr. L 128 din 27.5.2008, cu rectificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

 • Legea  nr.244/2002 republicată a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole;
 • H.G.  769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002;
 • Ordin MAPDR nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole  şi evidenţelor obligatorii în sectorul vitivinicol;
 • Ordin MAPDR  nr.75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie;
 • Ordin nr. 580/2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole

AUTORITATEA DE CONTROL:

 • I.S.C.T.V. efectuează prin verificări scriptice şi faptice modul de realizare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel puţin 6% din totalul cantităţilor de subproduse vitivinicole la nivel judeţean.

PROCEDURI DE RETRAGERE:

Retragerea sub control a tescovinei se face prin:

 • folosirea acesteia la furajarea animalelor;
 • obţinerea compostului pentru fertilizarea terenurilor agricole;
 • separarea seminţelor în vederea obţinerii uleiului;
 • exportul în ţări terţe UE;
 • livrarea către un incinerator autorizat;
 • livrarea la o groapă ecologică autorizată;
 • orice alte proceduri prin care tescovina devine improprie utilizării în vinificaţie.

Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin:

 • denaturare, introducându-se în masa acesteia cel puţin 2 g de clorură de sodiu (NaCl)/kg sau 2 g de clorură de potasiu (KCl)/kg;
 • orice alte proceduri prin care drojdia de vin devine improprie utilizării în vinificaţie, cu avizul I.S.C.T.V.
 • Nu au obligația retragerii sub control a drojdiei de vin:
 • Producătorii care înstrăinează mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat
 • Producătorii de vinuri spumante

SANCȚIUNI:

 • excluderea producatorului de la acordarea sprijinului financiar aferent Măsurilor de piață pentru următoarea campanie viticolă;
 • aplicarea sechestrului asupra unei cantităţi de vin echivalente cu cantităţile minime de subproduse vitivinicole care trebuiau retrase sub control.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale