ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
PNADR
Evaluarea Programului SAPARD
Raport anual SAPARD
Comitetul de monitorizare

 

Dezvoltare Rurala >>SAPARD >>Evaluarea Programului SAPARD
Ultima actualizare: 2011-10-27

EVALUAREA PROGRAMULUI SAPARD

ROMÂNĂ
Evaluarea ex-post privind implementarea Programului SAPARD în România în perioada 2000-2008
(pdf, 2393 KB)

ANEXE (zip, 2126 KB)

ENGLISH
Ex-post Evaluation on the Implementation of SAPARD Programme in Romania during 2000-2008
(pdf, 1879 KB)

APPENDIXES (2086 KB)

ROMÂNĂ
Evaluarea Programului SAPARD la mijlocul perioadei de implementare 2000-2003
EUROPEAID/114573/D/SV/RO

(pdf, 4634 KB)

ENGLISH
Mid Term Evaluation of SAPARD in Romania
EUROPEAID/114573/D/SV/RO

(pdf, 1238 KB)

Actualizarea evaluarii Programului SAPARD

Versiune în limba română
(fşiere în format *.pdf)

ACTUALIZAREA EVALUĂRII INTERMEDIAREA PROGRAMULUI SPECIAL DE PREADERARE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2000 - 2005 (6988 KB)
Anexe:
- 25 de întrebări referitoare la măsura 1.1: "Procesarea şi comercializarea produselor agricole şi piscicole" (453 KB)
- 20 întrebări referitoare la măsura 2.1: "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" (391 KB)
- 31 de întrebări adresate agricultorilor care au aplicat pentru ajutor conform măsurii 3.1: "Investiţii în exploataţii agricole" (432 KB)
- 23 de întrebări pentru deţinătorii de proiecte care au aplicat pentru sprijin conform măsurii 3.4: "Dezvoltarea si diversificarea activităţilor economice care sa genereze activităţi multiple si venituri alternative" (394 KB)
- Termeni de Referinta- Programul SAPARD (598 KB)
- INTREBARI DE EVALUARE COMUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI SAPARD IN ROMANIA (505 KB)
- NOTA (76 KB)
- Metodologie (486 KB)

English version
(pdf files)

Updating of Mid-Term Evaluation of the Special Pre-Accession Program for Agriculture and Rural Development in Romania for the period 2000 - 2005 (6037 KB)
Annexes
- 25 questions concerning measure 1.1: "Improvement of processing and marketing of agricultural and fisheries products" (385 KB)
- 20 questions concerning measure 2.1: "Development and improvement of rural infrastructure" (326 KB)
- 31 questions to farmers who have applied for support under measure 3.1: "Investments in agricultural holdings" (368 KB)
- 23 questions to project holders who have applied for support under measure 3.4: "Development and diversification of economic activities" (349 KB)
- Terms of Reference - SAPARD Program (540 KB)
- COMMON EVALUATION QUESTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF SAPARD IN ROMANIA (505 KB)
- NOTE (78 KB)
- Methodology (409 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale