ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Tariful vamal comun
Tariful Integrat al Comunitatilor Europene (TARIC)
Acordurile comerciale preferentiale ale Uniunii Europene
Licente de import si de export
Ghidul exportatorilor UE

 

Afaceri Europene >>Politici comerciale >>Tariful vamal comun
Ultima actualizare: 2008-06-30

1.1. Tariful vamal comun

 • A fost instituit în 1968, odată cu încheierea procesului de înlăturare a taxelor vamale între ţările membre UE şi formarea uniunii vamale;
 • Baza legală a tarifului vamal comun o reprezintă: Regulamentul Consiliului nr. 2658/87 din 23 iulie 1987 privind tariful şi nomenclatura statistică şi Tariful vamal comunitar (Jurnalul Oficial L 256, 07/09/1987);
 • El este comun tuturor Statelor Membre UE, nivelul taxelor vamale fiind diferit însă de la un produs la altul;
 • Tariful vamal comun se aplică uniform pe întreg teritoriul UE, având rolul de:
  • a evita distorsionarea schimburilor prin intermediul taxelor vamale;
  • a evita orientarea schimburilor în funcţie de nivelul mai scăzut al taxelor vamale în anumite ţări;
  • a răspunde nevoii de a menţine controlul la frontiera externă.
 • Odată cu preluarea Tarifului vamal comun, statele nu mai au posibilitatea de a modifica în mod autonom tariful vamal comun sau de a institui în mod unilateral noi taxe vamale. (Competenţa în privinţa modificării tarifului vamal comun revine Consiliului de Ministri, la propunerea Comisiei Europene. Aceasta poartă şi negocierile cu ţările terţe şi cu organismele economice internaţionale cum este OMC);
 • Tariful vamal comun are două componente: taxele vamale şi nomenclatorul tarifar;
 • Aplicarea tarifului vamal comun se va face fără adoptarea unei legislaţii naţionale specifice.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând site-ul:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale