ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie nationala - reziduuri pesticide
Legislatie comunitara - reziduuri pesticide
Memorandum cu Federatia Rusa
Planul National de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide
Raport de monitorizare a reziduurilor de pesticide

 

Fitosanitar >>Reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale >>Legislatie nationala - reziduuri pesticide
Ultima actualizare: 2010-02-15

REZIDUURI DE PESTICIDE IN PLANTE SI PRODUSE VEGETALE

Legislaţie nationala

Ordin nr. 35 din 15 februarie 2010 pentru stabilirea Planului de Monitorizare a reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale in concordanta cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, pentru anul 2010 (format *.zip);

Ordin comun MAAP, MSF si MAPM nr. 396/707/1944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 829/18.11.2002;

Ordin comun MAPDR, MS si MMGA nr. 574/952/911/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 919/14.10.2005;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale, aprobata prin Legea 306/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661/15.12.2000;

Ordin MAPDR nr. 1256 din 28 noiembrie 2005 pentru aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1103/7.12.2005;

Lege nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 328/12.04.2006;

Ordin comun ANSVSA, MAPDR, MS si ANPC nr. 12/173/286/1/124 din 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 430/18.05.2006;

Ordin comun ANSVSA, MADR, MSP si ANPC nr. 118/462/1030/313 din 2007 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431/28.06.2007;

Ordin comun ANSVSA, MADR, MSP si ANPC nr. 12/209/610/110 din 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 331/25.04.2008.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale