ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Manuale de proceduri
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Evaluare intermediara POP 2007-2010
Programare 2014-2020
Organigrama POP
Stadiul implementarii FEP
Informare privind schemele de garantare
Modificare contract de finantare

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Ultima actualizare: 2011-05-30

PROCEDURA CU PRIVIRE LA FRAUDĂ ŞI PREVENIREA EI

Scopul acestei proceduri este de a stabili clar strategia Directiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP în cazuri de Fraudă, urmărind îndrumarea salariaţilor Directiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP şi a tuturor persoanelor implicate în derularea proiectelor finanţate prin programul FEP, din punct de vedere administrativ, tehnic, juridic cu privire la sarcinile şi responsabilităţile lor în legătură cu Frauda şi cazurile suspecte de Fraudă.

De cine poate fi produsa o Frauda

 • Beneficiarii fondului POP;
 • Personalul Directiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP;
 • Persoane din DGP AMPOP şi persoane din afara DGP AMPOP între care s-a încheiat o înţelegere secretă.

Tipuri de Frauda

Frauda poate interveni în mai multe moduri. Inevitabil, implică însuşirea necuvenită de fonduri sau bunuri. Câteva exemple de FRAUDĂ pot fi:

 1. Absenta cofinantarii
 2. Dublarea unor facturi sau factura falsa
 3. Fragmentarea cheltuielilor eligibile (cererea de oferte)
 4. Intelegerile pe piete
 5. Favoritismele
 6. Conflictele de interese
 7. Absenta efectuarii prestatiilor
 8. Deturnarea  de fonduri
 9. Coruptia
 10. Taxe plătite în avans: taxe plătite înainte ca lucrările să fie efectuate
 11. Prezentarea unor documente falsificate.
 12. Aprobarea unei cereri care nu este conformă cu criteriile de eligibilitate
 13. Semnarea unui document fără a avea aceasta competenţă
 14. Cazul în care o persoană de la nivel ierarhic inferior preia resposabilităţile uneia de la nivelul ierarhic superior neavând împuternicire scrisă în acest sens.

Situatii si evenimente care sporesc riscul de Frauda sau de neregularitate:                  

 1. Conducerea (managementul) e dominata de o persoana (sau un grup de persoane) si nu exista un comitet sau consiliu de supravegere;
 2. Exista esuari (neajunsuri) in corectarea slabiciunilor majore acolo unde se  preteaza astfel de corectii;
 3. Exista o rata mare de circulatie (plecari) a personalului cheie privind implementarea tehnică si financiară;
 4. Sectorul de Plăţi si Contabil duce lipsa de cadre;
 5. Schimbari frecvente in randul juristilor si auditorilor precum si o pregatire modesta a acestora.

Aspecte cu privire la integritatea sau competenta managementului

 1. Presiune mare in cadrul unitatii sau asupra unitatii;
 2. Sectorul in care isi desfasoară unitatea activitatea este in descrestere si sporesc nerealizarile;
 3. Nu există capital lucrativ adecvat datorita scaderii profiturilor si datorita unei extinderi prea rapide;
 4. Calitatea castigurilor de deterioreaza; ex. Risc sporit in ceea ce privesc vanzarile pe credit, schimbari in practica afacerilor sau selectia alternativelor politicii de evidenta care sa sporeasca veniturile;
 5. Entitatea are nevoie de un trend ascendent al profitului pentru a sprijini pretul pietei sau pentru a-si sprijini stocul actiunilor datorita unei oferte de asteptare din partea unor schimbari de conducere la varf sau din alte motive;
 6. Entitatea detine mari investitii intr-un sector sau intr-o linie de productie care este in schimbare rapida;
 7. Entitatea depinde in mare masura de un produs( cateva produse) sau de un client ( cativa clienti);
 8. Presiune financiara asupra conducerii;
 9. Presiune asupra personalului de la Plăţi (contabilitate).

Prevenirea fraudei

CCAN (Compartimentul Control, Antifrauda si Nereguli) va participa la cat mai multe intalniri si prezentari facute de Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP, in scopul de a constientiza strategia de prevenire si combatere a Fraudei prin discutarea unor cazuri ipotetice.

Situatii si evenimente care sporesc riscul de Frauda sau de neregularitate:                    

 1. Conducerea (managementul) e dominata de o persoana (sau un grup de persoane) si nu exista un comitet sau consiliu de supravegere;
 2. Exista esuari (neajunsuri) in corectarea slabiciunilor majore acolo unde se  preteaza astfel de corectii;
 3. Exista o rata mare de circulatie (plecari) a personalului cheie privind implementarea tehnică si financiară;
 4. Sectorul de Plăţi si Contabil duce lipsa de cadre;
 5. Schimbari frecvente in randul juristilor si auditorilor precum si o pregatire modesta a acestora.

Aspecte cu privire la integritatea sau competenta managementului

 1. Presiune mare in cadrul unitatii sau asupra unitatii;
 2. Sectorul in care isi desfasoară unitatea activitatea este in descrestere si sporesc nerealizarile;
 3. Nu există capital lucrativ adecvat datorita scaderii profiturilor si datorita unei extinderi prea rapide;
 4. Calitatea castigurilor de deterioreaza; ex. Risc sporit in ceea ce privesc vanzarile pe credit, schimbari in practica afacerilor sau selectia alternativelor politicii de evidenta care sa sporeasca veniturile;
 5. Entitatea are nevoie de un trend ascendent al profitului pentru a sprijini pretul pietei sau pentru a-si sprijini stocul actiunilor datorita unei oferte de asteptare din partea unor schimbari de conducere la varf sau din alte motive;
 6. Entitatea detine mari investitii intr-un sector sau intr-o linie de productie care este in schimbare rapida;
 7. Entitatea depinde in mare masura de un produs( cateva produse) sau de un client ( cativa clienti);
 8. Presiune financiara asupra conducerii;
 9. Presiune asupra personalului de la Plăţi (contabilitate).

Raportarea fraudei

Controalele suspiciunilor de faruda pot consta in:

 • verificarea conformităţii şi verificarea la faţa locului;
 • separarea responsabilităţilor şi verificări de nivelul doi efectuate de funcţionari autorizaţi, şi verificări înainte de autorizarea plăţii.

Prevenirea Fraudei implică întregul personal al DGP AMPOP, însă direct responsabil cu  analiza suspiciunilor de Frauda este CCAN (Compartimentul Control, Antifrauda si Nereguli).

Toţi actorii implicaţi în derularea programului FEP trebuie să ţină cont de importanţa şi necesitatea controalelor, să respecte şi să aplice reglementările Uniunii Europene.

În cadrul Directiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP întregul personal va fi organizat şi va desfăşura activităţi în aşa manieră încât nici o persoană să nu poată avea responsabilitatea mai multor etape de derulare a unui proiect, de la controlul conformităţii, al eligibilităţii, evaluării, selecţiei, contractării, autorizării şi efectuării plăţilor.

Efectuarea de multiple controale are rolul de a proteja fondurile alocate programului FEP, atât din bugetul naţional cât şi de la Uniunea Europeană.

Sesizarile cu privire la frauda pot fi facute la adresa de e-mail: control.antifraudamadr.ro

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale