ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizarea ISCTV
Organigrama ISCTV
Masuri de piata
Programul restructurare / reconversie
Promovarea vinurilor pe pietele tarilor terte
Utilizarea mustului de struguri concentrat si concentrat rectificat
Asigurarea recoltei
Retragerea sub control al subproduselor vitivinicole
Legislatia europeana
Legislatia nationala
Compartimente judetene ISCTV
Date de contact - ISCTV

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul tehnic vitivinicol >>Masuri de piata
Ultima actualizare: 2011-07-28

MASURI DE PIATA

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ

 • Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la numite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din 17.6.2009
 • Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin,  comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 30.6.2008, cu rectificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol. Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europenenr. L 128 din 27.5.2008, cu rectificările ulterioare
 • Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

 • Legea nr.244/2002 republicată a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole;
 • Hotărârea de Guvern nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
 • Hotărârea de Guvern nr.1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol

SUMA ANUALĂ ALOCATĂ → 42,1 milioane EURO
MĂSURI ADOPTATE:

 • restructurarea şi reconversia podgoriilor de viţă-de-vie cu soiuri nobile pentru struguri de vin
 • promovarea pe pieţele ţărilor terţe a vinurilor DOC și IG
 • asigurarea recoltei de struguri
 • folosirea mustului de struguri concentrat pentru ridicarea tăriei alcoolice a produselor vitivinicole
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale