ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISCTPVLF
Organigrama ISCTPVLF
Organismele de control judetene
Conditii autorizare operatori
Modalitati specifice de control
Cerere de inscriere
Norme ambalare fructe si legume
Legislatie
Legislatie europeana
Legislatie nationala
Standarde de comercializare

 

Inspectii si control >>Inspectia legume-fructe >>Conditii autorizare operatori
Ultima actualizare: 2013-03-07

CONDIŢIILE NECESARE PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR ÎN VEDEREA FOLOSIRII REGIMULUI  DE AUTOCONTROL ŞI A LOGO-ULUI COMUNITAR

Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., în conformitate cu prevederile alin.1-3 art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi Regulamentul (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, cu modificările ulterioare, înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de efectuare a autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, pentru operatorii care desfăşoară activităţi de producţie şi de valorificare a legumelor şi fructelor proaspete pe teritoriul României.

Pentru a obţine această autorizaţie operatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă - I.S.C.T.P.V.L.F. - (studii medii / superioare în domeniul agricol: horticultura / agronomie, biologie-ştiinţe agricole, biotehnologie);
b) să dispună de aparatura necesară efectuării controlului de conformitate cu standardele de comercializare (truse de control);
c) să dispună de echipamente adecvate pentru efectuarea condiţionării, ambalării şi etichetării produselor;
d) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate a loturilor de legume şi fructe proaspete expediate pentru comercializare şi să ţină un registru care să cuprindă toate operaţiunile de control efectuate.

Operatorii care doresc să beneficieze de acest regim de autocontrol trebuie să depună o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, a Ordinului 390/2009, la Autoritatea de Coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Operatorii care au depus cererea vor fi supuşi unui regim de control, pentru verificarea respectării condiţiilor menţionate mai sus pe parcursul unui an de la depunerea cererii, de către inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F.

După finalizarea perioadei menţionate, în termen de 15 de zile, inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F. efectuează verificarea finală, cu scopul de a certifica respectarea condiţiilor declarate de către operator şi vor comunica acestuia acceptarea sau nu a cererii.

Operatorul a cărui cerere a fost acceptată va primi o autorizaţie pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizarea logoului comunitar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, la Ordinul 390/2009 pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar.

Operatorii autorizaţi sunt obligaţi să completeze un angajament în vederea efectuării controlului de calitate a legumelor şi fructelor proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, la Ordinul 390/2009, care va fi depus şi înregistrat la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., odată cu primirea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar.

În cazul în care operatorul autorizat nu mai oferă garanţii suficiente pentru asigurarea unei rate constante şi ridicate de conformitate sau când una dintre condiţiile menţionate mai sus nu mai este îndeplinită, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va retrage această autorizaţie.

Vizarea anuală a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de folosire a logoului comunitar se va face după efectuarea unei verificări a operatorului respectiv de către inspectorii autorităţii de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MADR, asupra cerinţelor impuse de această procedură. Lipsa vizei anuale conduce la suspendarea autorizaţiei operatorului respectiv.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale