ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISCTPVLF
Organigrama ISCTPVLF
Organismele de control judetene
Conditii autorizare operatori
Modalitati specifice de control
Cerere de inscriere
Norme ambalare fructe si legume
Legislatie
Legislatie europeana
Legislatie nationala
Standarde de comercializare

 

Inspectii si control >>Inspectia legume-fructe >>Legislatie >>Legislatie europeana
Ultima actualizare: 2013-03-07

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ

Regulamentul de  punere în aplicare (UE) NR.543/2011 al  COMISIEI din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate

Regulamentul (CE) NR. 1221/2008 al COMISIEI din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 si (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor privind standardele de comercializare (Anexa I, partea B standardele secifice de comercializare  şi Anexa I, partea A, standardul general de comercializare)

Regulamentul  (CE) Nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole(,,Regulamentul unic OCP’’)

Regulamentul (CE) Nr. 1182/2007 al CONSILIULUI din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor si legumelor şi de modificare a Directivelor 2001/112/CE şi 2001/113/CE şi Regulamentelor (CE) nr.827/68,(CE) nr.2200/96, (CE) nr.2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) 1782/2003  şi (CE) nr.318/2006 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96

Regulamentul CONSILIULUI (CE) 2200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor

Regulamentul (CE) Nr. 911/2001 al COMISIEI din 10 mai 2001 de extindere a listei de produse prevăzută de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului

Regulamentul (CE) Nr. 47/2003 al COMISIEI din 10 ianuarie 2003 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale