ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizare ISOMG
Date de contact ISOMG
Organigrama ISOMG
Legislatia nationala in domeniul OMG
Legislatia europeana in domeniul OMG
Compartimente judetene ISOMG

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul organismelor modificate genetic >>Legislatia nationala in domeniul OMG
Ultima actualizare: 2011-07-25

Legislatia naţională in domeniul organismelor modificate genetic

- Ordinul MAPDR nr.237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 337 din 14.04.2006;
- Ordinul MAPDR nr.471/2006 pentru completarea şi modificarea Ordinul MAPDR nr.237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663 din 2.08.2006;
- HG nr.43/2007 privind introducerea deliberata în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.435 din 28.06.2007;
- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1196 din 30.12.2005;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.586 din 6.07.2006;
- HG nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate geneti,  publicat in Monitorul Oficial nr. 206/6.03.2006.
- Legea 247/2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial nr. 472/8.07.2009.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale