ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Hercule II
Primul seminar
Video seminar I
Foto seminar I
Al doilea seminar

 

Inspectii si control >>Combaterea fraudei din domeniul PAC >>Primul seminar
Ultima actualizare: 2011-02-16

Primul seminar organizat în cadrul proiectului “Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practice privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008”.

Locul desfăşurării: prima sesiune de instruire a avut loc în perioada 17-21 ianuarie 2011, la Hotel Rowa Dany, strada Carol I, nr. 46, Sinaia, Prahova

- Participanţi (185 KB)
- Ordinea de zi a seminarului (285 KB)

Scurtă descriere a activităţilor:

Organizat de Biroul de Control al Fondurilor Europene (BCFE) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) din România, cu finanţare de la Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF), primul seminar privind combaterea fraudei în domeniul Politicii Agricole Comune (PAC) a avut loc la Sinaia (România), în perioada 17-21 ianuarie 2011, cu sprijinul experţilor francezi ai Direcţiei Generale a Vămilor, ai Serviciului de Control al Operaţiunilor în sectorul agricol (SCOSA) şi ai Comisiei Interministeriale de Controale (CICC).

În cadrul seminarului au fost tratate obligaţiile controalelor ex-post în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 485/2008 şi cu sistemul existent în Franţa. Experţii francezi au dezbătut subiectele pe care Franţa le consideră critice în punerea în aplicare a controalelor, inclusiv aspecte privind analiză de risc precum şi rapoartele de control.

Obiectivul seminarului a fost acela de a îmbunătăţi în mod semnificativ eficienţa şi eficacități procedurilor de control privind Reg. 485/2008 şi a capacităţii administrative a BCFE din MADR şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor, atât în termeni de personal bine instruit, cât şi de nivel de pregătire şi de informare, precum şi în termeni de cunoaştere a actorilor naţionali şi rolul acestora.

Obiectivul general fiind acela de perfecţionare a administraţiei responsabile cu controlul ex-post (conform prevederilor Regulamentului) din România prin însuşirea celor mai bune practici de la experţi din alte SM cu experienţă în acest domeniu.

De asemenea un alt obiectiv atins a fost facilitarea, încurajarea şi dezvoltarea cooperării între personalul intern implicat în combaterea fraudei şi a corupţiei, respectiv personalul din MADR, ANV şi DLAF şi parteneri internaţionali implicaţi în combaterea fraudei şi a corupţiei, respectiv cu personalul din cadrul SCOSA şi CICC prin intermediul experţilor din Franţa care au participat la lucrările seminarului.

În plus, seminarul a contribuit la dezvoltarea schimburilor de informaţii în domeniul protecţiei intereselor financiare comunitare între departamentele implicate precum şi ale celor cu partenerii din UE.

Schimbul de experienţă s-a realizat prin:
- prezentarea procedurilor puse în aplicare în diferite ţări;
- prezentarea ghidurilor şi programelor de control române şi franceze;
- schimb de experienţă pe baza cazurilor concrete;

Prezentări – rezumatul prezentărilor

Conform agendei primului seminar din cadrul proiectului de instruire intitulat “Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practici privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană (OLAF) în conformitate cu Programul Hercule II 2007-2013: Un program de acţiune comunitară pentru promovarea activităţilor în domeniul protejării intereselor financiare ale Comunităţii, au fost susţinute următoarele prezentări:

- Prezentarea domnului Bastien Chalagiraud – Inginer agronom şi şeful Departamentului de control din cadrul SCOSA

Prezentarea poartă denumirea de „Combattre la fraude dans le domaine de la PAC par l’utilisation des meilleures pratiques dans l’application du Règlement CE n°485/2008” şi este structurată pe 86 slide-uri fiind descris modul în care este organizată structura de control ex-post (SCOSA) din Franţa, Comparaţii ale diferitelor metode de analiză de risc aplicate în România şi Franţa, tipuri de fraude constatate şi modificări care au condus la îmbunătăţirea analizei de risc, studii de caz şi exerciţii practice pe măsurile de sprijin implementate de APIA România şi care vor face obiectul controlului ex-post, Asistenţa reciprocă între statele membre şi implicaţiile acesteia, Elaborarea unui raport standard de control precum şi Metode de redactare ale rapoartelor trimestriale si anuale, Studii de caz.

- Prezentarea domnului Jacqueline Plantier – Adjunct al şefului de Birou D-2, Politici ale controalelor din cadrul Ministerului Economiei, Finanțelor Publice şi Reformelor Statului – Direcţia Vămi

Prezentarea este structurată pe 5 capitole cu număr de 61 slide-uri fiind descris un cadrul general al tipologiei controalelor din cadru PAC, obligaţia controlului ex-post aşa cum reiese din Regulamentul (CE) nr. 485/2008, modalităţile de control impuse de autorităţile comunitare, obligaţiile de control ex-post şi descrierea organismului de control din Franţa, etapele controlului ex-post pe măsurile finanţate din FEGA, exemple de metodologie de control şi analiza de risc permanentă.

- Prezentarea domnului Bogdan Târlea – Consilier în cadrul Direcţiei B – Departamentul pentru Luptă Antifraudă din România

Prezentarea poartă denumirea de „Combaterea fraudei în domeniul PAC ” şi cuprinde cele mai bune practici utilizate în România în combaterea fraudei şi prezentarea unor cazuri concrete de fraudă.

- Prezentarea doamnei Săndica GRIGORAŞ – şeful Biroului Controlul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  1. Prezentarea va descrie cadrul juridic şi administrativ al activităţii de control ex post din România, Instituţiile implicate în implementare prevederilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008, activitatea din cadrul BCFE, Analiza de risc aplicată de BCFE.
  2. Prezentarea măsurii de sprijin „Ajutor financiar pentru apicultură”, măsură care va face obiectul controlului ex-post – cadrul legislativ, beneficiari, factori de risc, desfăşurarea controlului şi întocmirea documentelor;
  3. Prezentarea măsurii de sprijin comunitar pentru acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui elevilor din instituțiile şcolare” – cadrul legislativ, beneficiari, factori de risc, desfăşurarea controlului şi întocmirea documentelor;
  4. Prezentare - Restituiri la export – comerţul exterior cu produse Non –Anexa 1 - cadrul legislativ, beneficiari, factori de risc, desfăşurarea controlului şi întocmirea documentelor;
  5. Prezentarea măsurii „Sprijin financiar în sectorul legume-fructe” - cadrul legislativ, beneficiari, factori de risc, desfăşurarea controlului şi întocmirea documentelor;,
  6. Prezentarea Programului de furnizare de ajutoare alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din comunitate - cadrul legislativ, beneficiari, factori de risc, desfăşurarea controlului şi întocmirea documentelor;

- domnul Vasile-Ciprian CĂLIN – consilier în cadrul Biroului Controlul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  1. Programul anul de control 2010-2011. Aplicarea analizei de risc şi identificarea întreprinderilor care fac obiectul controlului ex-post.
  2. Analiza de risc utilizată în identificarea întreprinderilor care fac obiectul controlului în cadrul Programului de furnizare de ajutoare alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din comunitate - cadrul legislativ, beneficiari, factori de risc, desfăşurarea controlului şi întocmirea documentelor
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale