ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Produse de calitate
Organisme de inspectie-certificare prod. agricole si alimentare
Caiet de sarcini
Sistemele din domeniul calitatii prod. agricole si alimentare
Produse traditionale romanesti
Bauturi spirtoase
Arhiva industrie alimentara
Indicatii geogr. si denumiri de origine
Specialitati traditionale garantate
Informatii utile
Targuri si expozitii

 

Ind. alimentara >>Industrie alimentara >>Produse de calitate >>Sistemele din domeniul calitatii prod. agricole si alimentare
Ultima actualizare: 2013-02-27

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ( JO L 343, 14.12.2012) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:055:0027:0027:RO:PDF

Vă informăm că a apărut în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 14.12.2012 următorul document comunitar de interes pentru dumneavoastră:

REGULAMENTUL (UE) NR 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (pdf, 277 KB)

Prin prezentul regulament se sprijină producătorii de produse agricole și alimentare în vederea informării cumpărătorilor și consumatorilor cu privire la caracteristicile și proprietățile de producție agricolă ale produselor agricole și alimentare.

Produsele vizate sunt cele agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat și alte produse agricole și alimentare enumerate în anexa I la prezentul regulament.

Ariile vizate sunt cele din domeniile denumirilor de origine protejate și indicații geografice protejate, a specialităților tradiționale garantate, precum și al mențiunilor de calitate facultative.

De asemenea, Regulamentele (CE) nr. 509/2006 și (CE) nr. 510/2006 se abrogă.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale