ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizarea inspectiei, obiective si atributii
Organigrama ISCIA
-- Important --
Legislatia specifica
Date de contact
Compartimente judetene la nivel teritorial

 

Inspectii si control >>Inspectia in industria alimentara >>Legislatia specifica
Ultima actualizare: 2013-03-07

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ

  • O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor – republicată în 2008, aprobată şi modificată prin legea nr. 57/2002;
  • O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, art.11;
  • H.G. nr. 1904/2006  pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie;
  • Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor şi a O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
  •  O.M. nr. 8/2013 privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G);
  • Regulamentul (CE) 882/2004, privind controlul oficial al alimentelor şi Planul Naţional Unic de Control Integrat pentru România 2013.

LISTA
cu normele tehnice privind natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea produselor alimentare

1. Ordinul nr. 560/1271/339/ 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne;
2. Ordinul 206/ 447/ 86/ 2002 aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasare (cu excepţia prevederilor acoperite de R1234/2007) si  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre;
3. Ordinul 494/859/138/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc (cu excepţia prevederilor acoperite de R 1234/2007);
4. Ordinul 230/ 457/ 76/ 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum;
5. Ordinul nr. 521/832/ 321/ 2003 pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea  şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman;
6. Ordinul nr. 8/958/524/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând şi condiţiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate comercializării (cu excepţia prevederilor acoperite de Regulamentul (CE) nr.1234/2007); 
7. Ordinul nr.142/1307/185/ 2008 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura,  conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman;
8. Ordinul nr. 368/1160/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti;
9. Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89;
10. Ordinul nr.454/917/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale şi a maionezelor destinate comercializării pentru consumul uman, modificat prin Ordinul nr. 997/ 495/ 10/ 2003 (cu excepţia prevederilor acoperite de R 1234/2007);
11. Ordinul 522/798/317/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea şi etichetarea mierii;
12. Ordinul  nr. 174/207/2003 pentru aprobarea Normei privind condiţiile tehnice de calitate ale orzului pentru fabricarea berii;
13.Ordinul nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman;
14.Ordinul nr.362/670/107/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate;
15.Ordinul nr.232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară;
16.Ordinul nr.269/453/81/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman;
17.Ordinul nr. 523/808/351/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor din fructe, jeleului, marmeladei şi piureului de castane îndulcit si Directiva (CE)113/2001;
18. Ordinul nr. 359/671/137/2002  pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, modificat prin Ordinul nr. 416/ 628/ 406/ 2005;
19. Ordinul nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman;
20. Ordin nr. 524 din 12 noiembrie 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând şi condiţiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate comercializării;
21. Ordin nr. 381 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul ciupercilor conservate şi al produselor derivate din ciuperci;
22. Ordin nr. 382 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul tomatelor în conservă;
23. Ordin nr. 318 din 5 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman.

Inspecţiile tehnice, nu se pot efectua şi nu se pot aplica sancţiuni în caz de neconformităţi, deoarece s-a abrogat OG. 42/1995 şi a Legii nr. 123/1995, creându-se astfel un vid legislativ. Se preconizează elaborarea unui protocol de colaborare cu ANPC/ANSVSA şi întocmirea unei tematicii de inspecţii speciale.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale