ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Pachet legislativ UE
Comitet Consultativ Tematic
Componenta
Regulamentul de organizare si functionare
Reuniuni
Grupuri de Lucru
Atelier de lucru
Documente de programare
Documente in dezbatere
Documente aprobate
Informatii utile
Link-uri
Arhiva comunicate de presa
Date de contact

 

Dezvoltare Rurala >>Programare 2014-2020 >>Comitet Consultativ Tematic >>Componenta
Ultima actualizare: 2012-11-05

CCT Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit (CCT DRAP)

Coordonator CCT DRAP - Răzvan Cotovelea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene
Coordonator CCT DRAP - Achim Irimescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Secretariat:  tel.: 021.30.78.565, e-mail: feadr@madr.ro

Parteneri selectați CCT DRAP (pct.5 MEMO)

Parteneri instituții centrale

Parteneri locali/regionali

Invitați permanenți

 1. Federatia Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe (AGROSTAR)
 2. Fundația ADEPT
 3. Fundația SOROS
 4. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV)
 5. Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE)
 6. Camera de Comerț și Industrie a României
 7. Muzeul Național al Țăranului Român
 8. Asociația Națională a Producătorilor din Pescărie
 9. Asociația PROFOREST
 1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 2. Ministerul Afacerilor Europene
 3. Ministerul Finanțelor Publice
 4. Ministerul Administrației și Internelor
 5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
 6. Ministerul Mediului și Pădurilor
 7. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 8. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 9. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 10. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
 11. Institutul Național de Statistică
 12. Consiliul Concurenței
 13. Banca Națională a României
 14. Comisia Națională de Prognoză
 15. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 16. Agenția Națională pentru Romi
 17. Secretariatul General al Guvernului – Compartimentul  Înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului
 18. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
 19. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 20. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
 1. Asociația Comunelor din România
 2. Asociația Agențiilor de Dezvoltare Rgională
 1. Academia de Studii Economice din București - ASE
 2. Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală
 3. Academia de Științe Agricole și Silvice - ASAS
 4. Patriarhia Română
 5. Patronatul Român
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale