ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie
Organigrama
Atributiile si responsabilitatile inspectorilor din domeniul clasificarii carcaselor
Legislatie comunitara si nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine
Ultima actualizare: 2011-08-12

PREZENTAREA INSPECȚIEI ÎN DOMENIUL CLASIFICĂRII CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE

Inspecţia în domeniul Clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine este organismul abilitat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru îndrumarea și consilierea în  aplicarea prevederilor actelor normative din acest domeniu, precum și executarea controalelor în vederea verifcării respectării legislației de către furnizorii de date din sistemul de clasificare a carcaselor (clasificatori independenți, agenții de clasificare, abatoare, comisia de clasificare a carcaselor, inspectorii zonali).

Obiectivele Inspecţiei din domeniul Clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine sunt:

  1. Implementarea și respectarea legislaţiei în domeniul Clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine;
  2. Monitorizarea permanentă a furnizorilor de date ai sistemului de clasificare a carcaselor;
  3. Verificarea permanentă, de către inspectorii zonali din teritoriu, a rezultatelor de clasificare, pe baza unor planificări stabilite la începutul fiecărui an;
  4. Centralizarea săptămânală, la nivel central, a rezultatelor de clasificare a carcaselor și a prețurilor acestora;
  5. Întocmirea rapoartelor naționale de prețuri a carcaselor și transmiterea acestora, săptămânal, către Bruxelles;
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale