ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Tariful vamal comun
Tariful Integrat al Comunitatilor Europene (TARIC)
Acordurile comerciale preferentiale ale Uniunii Europene
Licente de import si de export
Ghidul exportatorilor UE

 

Afaceri Europene >>Politici comerciale >>Tariful Integrat al Comunitatilor Europene (TARIC)
Ultima actualizare: 2008-06-30

1.2.Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)

• TARIC - a fost stabilit în baza Articolului 2 al Regulamentului Consiliului nr. 2658/87/CEE de la 2 iulie 1987 privind nomenclatorul statistic şi tarifar şi Tariful Vamal Comun;
• TARIC-UL se bazează pe Nomenclatura Combinată (NC) care are aproximativ 10.000 de titluri (codificate în 8 cifre) şi care constituie nomenclatorul de bază pentru Tariful Vamal Comun, precum şi pentru întocmirea statisticilor de comerţ exterior al Comunităţii şi de comerţ între Statele Membre;
• TARIC cuprinde aproximativ 18.000 de subdiviziuni (codificate cu doua cifre suplimentare sau cu un cod adiţional) create pentru a face distincţie între diverse aspecte: eliminarea tarifului, cotele tarifare, preferinţele tarifare (inclusiv cote şi plafoane de tarifare), sistemul generalizat de preferinţe tarifare (SGP) aplicabil ţărilor în curs de dezvoltare, taxe antidumping şi cu caracter protecţionist, taxe cu caracter protecţionist, componente agricole, valori per unitate, valori standard de import, preţuri de referinţă şi minime, interziceri la import, restricţii la import, supravegherea importurilor, interziceri la export, restricţii la export, supravegherea exportului, refinanţarea exportului;
TARIC-ul poate fi accesat direct pe site-ul web al UE, de unde se pot obţine informaţii detaliate cu privire la taxele vamale şi alte elemente ale regimului de import (SGP, regim preferenţial, taxe antidumping) pe produs (conform NC) şi ţară de origine.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând site-ul:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_ro.htm

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale