ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Hercule II
Primul seminar
Video seminar I
Foto seminar I
Al doilea seminar

 

Inspectii si control >>Combaterea fraudei din domeniul PAC
Ultima actualizare: 2011-04-14

Scurta descriere a Proiectului: “Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practice privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008”.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Biroul Controlul Fondurilor Europene din cadrul Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene a elaborat şi a depus pentru finanţare un proiect de instruire în cadrul Programului HERCULE II – Training in the area of the Fight against fraud intitulat “Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practice privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008”.

Proiectul a fost acceptat la finanţare fiind încheiat, pentru implementarea acestuia,  Acordul de grant OLAF/2010/D7/036 între Oficiul European de Lupta Antifraudă şi MADR.

Obiectivul Proiectului

Proiectul constă în organizarea a 2 seminarii de lucru şi are ca obiectiv general perfecţionarea administraţiei responsabile cu controlul ex-post (conform prevederilor Regulamentului) din România prin însuşirea celor mai bune practici de la experţi din alte SM cu experienţă în acest domeniu.

De asemenea un alt obiectiv constă în facilitarea, încurajarea şi dezvoltarea cooperării între diferiţi parteneri interni şi internaţionali în combaterea fraudei şi a corupţiei.

Facilitarea analizei şi schimbului de informaţii în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Parteneri implicaţi în implementarea proiectului:

1. Beneficiarii proiectului:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2. Participanţi:
Autoritatea Naţională a Vămilor
Departamentul pentru Lupta Antifraudă din România
3. Experţi:
Serviciul Controlul Regularităţii Operaţiunilor din Sectorul Agricol (SCOSA)  Franţa
Direcţia generală a Vămilor Biroul D2 Franţa
Hungarian Customs and Finance Guard - Central Control Headquarters, Special Department
4. Invitat
Reprezentant  Comisia Europeană -
Directorate - General for Agriculture & Rural Development – Unit J.5, BRUSSELS

Rezultatele asteptate pe termen scurt constau  în :

  • Instruirea personalului implicat în implementarea prevederilor Regulamentului (20 persoane);
  • Efectuarea unui control ex-post de calitate;
  • Conferinţa şi rezultatele proiectului difuzate către toate părţile interesate.

În ceea ce priveşte rezultatele pe termen mediu şi lung au fost identificate următoarele:

  • Protecţia eficientă a intereselor financiare ale Comunităţii;
  • Sporirea cooperării naţionale şi internaţionale între toate unităţile implicate;
  • Îmbunătăţirea schimbului de informaţii la nivel naţional şi internaţional.

Valoarea totală a proiectului este de 47.525 euro din care:

  • Contribuţia OLAF reprezentând 80% din valoarea acestuia: 38.020 euro;
  • Contribuţia MADR reprezentând 20% din valoarea acestuia: 9.505 euro.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale