ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie in domeniul zootehnic
Organigrama insp. in zootehnie
Legislatia comunitara
Legislatia nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul zootehnic
Ultima actualizare: 2011-08-12

PREZENTAREA INSPECTIEI IN DOMENIUL ZOOTEHNIC

Inspecţia în domeniul zootehnic este organismul abilitat în executarea controalelor în sectorul creşterii animalelor şi păsărilor, producerii, depozitării, conservării, importurilor, comercializării şi utilizării furajelor, administrării şi îmbunătăţirii pajiştilor. 

Obiectivele Inspecţiei din domeniul Zootehnic sunt:

1.  implementarea şi respectarea legislaţiei în sectorul creşterii şi nutriţiei animalelor şi păsărilor care se referă la:

a)  verificarea producerii, recoltării, depozitării, prelucrării şi valorificării plantelor de nutreţ;
b) verificarea fabricării, comercializării şi utilizării nutreţurilor combinate şi a altor preparate furajere din producţia internă sau din import, destinate animalelor;
c) controlul producerii şi utilizării preparatelor furajere;
d)  controlul raţiilor şi normelor furajere în funcţie de tehnologia de creştere şi exploatare a animalelor.

2.  verificarea implementării şi respectării STRATEGIEI privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung.

3.  controlul implementării şi respectării prevederilor ordinelor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale care reglementează activitatea din sectorul zootehnic privind creşterea animalelor şi păsărilor, procesarea şi comercializarea produselor animaliere,  utilizarea sprijinului financiar acordat producătorilor de la bugetele comunitare sau naţionale.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale