ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Pachet legislativ UE
Comitet Consultativ Tematic
Componenta
Regulamentul de organizare si functionare
Reuniuni
Grupuri de Lucru
Atelier de lucru
Documente de programare
Documente in dezbatere
Documente aprobate
Informatii utile
Link-uri
Arhiva comunicate de presa
Date de contact

 

Dezvoltare Rurala >>Programare 2014-2020 >>Pachet legislativ UE
Ultima actualizare: 2012-11-05

PACHET LEGISLATIV UE

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - (pdf, 822 KB)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (pdf, 1015 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale