ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie OIPA
Cereri de recunoastere OIPA
Notificari OIPA
Decizii OIPA
Sedinte comitet OIPA
Evenimente
Publicatii
Anunturi

 

Ind. alimentara >>Comitet OIPA >>Anunturi
Ultima actualizare: 2013-02-01

ANUNT - Sedinta Comitetului OIPA in data de 7 februarie 2013

OIPA - 25.06.2012
ANUNTURI OIPA


ANUNŢ (29.11.2011)

Organizaţii Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare (OIPA) în curs de recunoaştere

În vederea dinamizării activităţii de înfiinţare şi recunoaştere a Organizaţiilor Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare (OIPA) pe sectoare şi filiere, Comitetul OIPA organizează în data de 07.12.2011, la sediul MADR, sala 20, ora 11.00, o masă rotundă pentru discuţii asupra cerinţelor obligatorii care trebuie respectate în conformitate cu procedurile de recunoaştere a OIPA si a îndeplinirii criteriilor de recunoaştere ca OIPA, reglementate prin OUG nr. 103/2008, HG 1068/2009 şi Ordinul MADR nr. 143/2010.

Totodată, vă informăm că recunoaşterea ca OIPA poate fi dobândită de către organizaţiile care îndeplinesc cerinţele reglementate de actele normative în vigoare pe care le regăsiţi alături de alte informaţii suplimentare, în pachetul legislativ din pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care poate fi accesat pe următorul link:
http://old.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119.

COMITET OIPA
ANUNŢ (29.11.2011)

Organizaţii Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare (OIPA) recunoscute 

În vederea pregătirii procesului de monitorizare a Organizaţiilor Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare (OIPA) pe sectoare şi filiere, recunoscute de MADR, Comitetul OIPA organizează în data de 07.12.2011, la sediul MADR - sala 20, ora 11.00, o masa rotundă, pentru discuţii asupra cerinţelor obligatorii care trebuie respectate în conformitate cu procedurile de păstrare a recunoaşterii, reglementate prin OUG nr. 103/2008, HG 1068/2009 şi Ordinul MADR nr. 143/2010, respectiv:
- gestiunea datelor şi informaţiilor oficiale raportate de membrii OIPA pentru fiecare an de la data recunoaşterii (listele oficiale a membrilor OIPA şi a organizaţiilor membre a OIPA, datele oficiale ale producţiei, ale producţiei procesate şi comercializate de membrii OIPA, valoarea producţiei şi produselor procesate comercializate)
- raportarea datelor OIPA la sistemul şi valorile naţionale oficiale de referinţă (INS) şi verificarea menţinerii criteriilor de reprezentativitate pentru sector şi filiere
- stadiul realizării şi îndeplinirii obiectivelor asumate prin statut, precum: elaborarea strategiei şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;
- respectarea prevederilor art.8/ OUG nr. 103/2008 şi angajamentele asumate
- verificarea măsurilor prin care OIPA contribuie la buna funcţionare a pieţei, la întărirea siguranţei alimentare şi la îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta de produse alimentare din sectorul pentru care a primit recunoaştere.

Totodată, vă informăm că recunoaşterea ca OIPA poate fi dobândită de către organizaţiile care îndeplinesc cerinţele reglementate de actele normative în vigoare pe care le regăsiţi alături de alte informaţii suplimentare, în pachetul legislativ din pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care poate fi accesat pe următorul link:
http://old.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119.

COMITET OIPA

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale