ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Cereale
Grau
Porumb si sorg
Orz si orzoiaca
Orez
Plante tehnice si medicinale
Floarea soarelui
Soia
Rapita pentru ulei
Sfecla de zahar
Culturile de in si canepa pentru fibra
Tutun si hamei
Plante medicinale si aromatice
Starea de vegetatie a culturilor agricole

 

Agricultura >>Culturi de camp >>Plante tehnice si medicinale >>Tutun si hamei
Ultima actualizare: 2012-12-20

TUTUN

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Suprafaţa

mii ha

1,1

1,2

0,9

1,5

1,8

Producţie medie

Kg/ha

1.025

1.916

1.842

1.939

1.555

Producţie totală

mii to

1,1

2,4

1,6

3,0

2,8

Sursa: 2007 - 2010 - INS - Anuarul Statistic al României 2011
* Date MADR, AGR2B

B. Forme de sprijin

- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1008/2011;
- plata naţională directă complementară (CNDP) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1224/2011;
- reducerea accizei la motorină, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2010;
- subvenţionarea primelor de asigurare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 756/2010;
- subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010.

C. Legislaţia naţională

- Legea nr.236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
- Ordin MAPDR nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut si a modului de înregistrare
a acestuia;
-Ordin MADR nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim- procesatoare de tutun brut.

D. Legislaţia comunitară

-Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, privind instituirea unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole;
-Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003
- Regulamentul (CE) nr.709/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, în ceea ce priveşte organizaţiile şi acordurile interprofesionale din sectorul tutunului.
- Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee

E. Unităţi prim procesatoare de tutun brut

I. a) Unităţi prim procesatoare de tutun autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii agricoli cultivatori de tutun, producţia anului 2011.


Nr. crt.

Unitatea autorizată

Adresa/date de contact

Persoana de contact

1.

S.C. DOFER DOHANYFERMENTALO UNGARIA S.A. SUCURSALA ARAD

Judeţul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători
nr. 55/C,

Rozalia Borgya
Tel 0257270353
Fax 0257270212

2.

S.C. ROM – ITAL S.R.L.

Judeţul Teleorman, Municipiul Zimnicea, str. Plopilor nr.3

Constanton Rac Hristov
Tel/fax 0247366688
0745764732

3.

S.C. INTER TOBACCO PRODUCTION S.R.L.

Judeţul Ilfov, localitatea Mogoşoaia, str. Valea Parcului nr 42B

Fulga Sandu Mircea
mircea@pm-m.ro
tel 0740101628

4.

Universal Leaf Tobacco Hungary / ULT
MAGYARORSZAG ZRt. (ULT Hungary Pte. Ltd)

Nyiregyhaza 4400, Dugonics u.2. Hungary

bitter.imre@universalleaf.hu
Bota Petru,
botapetru@gmail.com

5.

S.C. PREMIUM TABACO S.R.L.

Str. Aleea Tibles nr.55, sector 6, Bucureşti

Raluca Ionescu, str. Ion Pillat nr.1, bloc F5, sc 1, et. 4,ap 8 tel 0730097939

b) Unităţi prim procesatoare de tutun autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi înregistrate la
la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


1.

MT A.T.I. Azienda Tabachi Italiani S.R.L.

Italia, Roma, Viale Giulio Cesare n.21/23, CAP 00192

Francesco Pastorelli
Email:francesco.pastorelli@atisrl.org


II. a) Unităţi prim procesatoare de tutun autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii agricoli cultivatori de tutun, producţia anului 2012

Nr.
crt.

Unitatea autorizată

Adresa/date de contact

Persoana de contact

1.

S.C. DOFER DOHANYFERMENTALO UNGARIA S.A.
SUCURSALA ARAD

Judeţul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr.55/C
Tel: 0257270353, 0357412322,
Fax: 0257270212, E-mail:arad@dofer.ro

Rozalia Borgya
Tel:0744193801

2.

S.C. ROM – ITAL S.R.L.

Judeţul Teleorman, Oraş Zimnicea,
Str. Plopilor nr.3
Tel/Fax: 0247366688
E-mail:romital_romania@yahoo.com

Constantin
Rac-Hristov
Tel: 0745764732

3.

Universal Leaf Tobacco Hungary / ULT MAGYARORSZÁG ZRt. (ULT Hungary Pte. Ltd.)

Nyiregyháza 4400, Dugonics u.2. Hungary
E-mail:ult@universalleaf.hu

Szilagyi Ioan
Str. Livezii nr.1
Sarmasu, Jud. Mures
tel: 0746162771
E-mail: szilagyi547515@yahoo.com

b) Lista operatorilor economici cărora li s-a respins solicitarea de autorizare ca unitate  de prim procesare a  tutunului brut,
pentru producţia anului 2012


Nr.
crt.

Operatorul economic

Data
solicitării

Data
respingerii

1.

S.C. EURINPRO ADVISORY S.R.L
Intr.Chefalului nr.12F, et.1, ap.8, sect.2, Bucureşti

27.10.2011

23.11.2011

2.

S.C. PREMIUM TABACO S.R.L
Aleea Ţibleş nr.55, Sector 6,  Bucureşti

30.11.2011

30.11.2011

III. a) UNITĂŢI PRIM PROCESATOARE AUTORIZATE pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii de tutun, producţia anului 2013

Nr. crt.

Unitatea autorizată

Adresa/date de contact

Persoana de contact

1.

S.C. ROM – ITAL S.R.L.

Judeţul Teleorman, Oraş Zimnicea,
Str. Plopilor nr.3
Tel/Fax: 0247366688
E-mail: romital_romania@yahoo.com

Constantin
Rac-Hristov
Tel: 0745764732

2.

S.C. DOFER DOHANYFERMENTALO UNGARIA S.A. SUCURSALA ARAD

Judeţul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr.55/C
Tel: 0257270353, 0357412322,
Fax: 0257270212,
E-mail: arad@dofer.ro

Rozalia Borgya
Tel:0744193801

3.

Universal Leaf Tobacco Hungary / ULT MAGYARORSZÁG ZRt. (ULT Hungary Pte. Ltd.)

Nyiregyháza 4400, Dugonics u.2. Hungary
E-mail: ult@universalleaf.hu

Szilagyi Ioan
Tel: 0746162771
E-mail: szilagyi547515@yahoo.com

b) Lista operatorilor economici cărora li s-a respins solicitarea de autorizare ca unitate  de prim procesare a  tutunului brut, pentru producţia anului 2013

Nr.
crt.

Operatorul economic

Data
solicitării

Data
respingerii

1.

S.C. PREMIUM TABACO S.R.L
Aleea Ţibleş nr.55, Sector 6,  Bucureşti

26.10.2012

21.11.2012

F. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare cu tutun şi produse din tutun în perioada 2007-2011

Anul

cant_imp (to)

val_imp (mii euro)

cant_exp (to)

val_exp (mii euro)

2007

36.327

154.476

12.736

137.112

2008

37.742

173.792

17.442

262.678

2009

35.900

188.358

21.929

366.397

2010

27.860

153.595

23.997

383.395

2011

41.899

217.498

31.206

457.454

Sursa: Autoritatea Naţională a Vămilor

G. Grupuri de producători  pentru tutun - recunoscute de MADR, în baza legislaţiei specifice

1. GRUPUL DE PRODUCĂTORI TUTUN CENTRU S.R.L, cu sediul în Tg. Mureş, str. Aeroportului nr.1, jud. Mureş, aviz de recunoaştere nr.50/08.05.2007, administrator Bota Petru, tel: 0724024684

2. SC.TOBACCO GRUP PRODUCTION, cu sediul în loc. Zimnicea, jud. Teleorman, aviz de recunoaştere nr. 70/06.09.2007, Preşedinte Vişan Cristian Ilie, tel/fax : 0247366688

HAMEI

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Suprafaţa

mii ha

440

501

456

215

232

Producţie medie

Kg/ha

850

513

537

1.079

621

Producţie totală

mii to

374

257

245

219

136

Sursa: 2007 - 2010 - INS - Anuarul Statistic al României 2011
* MADR, AGR 2B

B. Forme de sprijin

- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1008/2011;
- plata naţională directă complementară (CNDP) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1224/2011;
- reducerea acizei la motorină, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2010;
- subvenţia primelor de asigurare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 756/2010;
- subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010.

C. Legislaţie naţională

-Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului;
-Ordin nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului;
-Ordin nr.623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
-Ordin nr.74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, privind instituirea unei organizari comune a pietelor agricole si privind
dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole;
- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, demodificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1782/2003
- Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee

E. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare cu hamei în perioada 2007-2011


Anul

Cant_ IMP
(to)

Val_IMP
(mii euro)

Cant_EXP
(to)

Val_EXP
(mii euro
)

2007

629,19

5.724,37

17,97

137,07

2008

1.257,28

12.261,71

21,65

142,27

2009

357,84

4.627,50

0,02

0,14

2010

280,32

3.644,83

25,42

41,71

2011

328,57

3.301,99

0,80

2,97

Sursa: Autoritatea Naţională a Vămilor

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale