ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
Indrumar practic FEADR
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013
Ghidul solicitantului
Prezentare PNDR
Consultari PNDR
Comitet de monitorizare pt PNDR
Rapoarte de selectie si contestatii
Situatia proiectelor depuse
Raport anual PNDR
Raportul de monitorizare de mediu PNDR
Raport strategic de monitorizare PNDR
Raport final de Evaluare Intermediara a PNDR 2008-2010
Maximizarea impactului PNDR

 

Dezvoltare Rurala >>PNDR >>Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 >>Ghidul solicitantului
Ultima actualizare: 2012-06-15

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”

GHIDUL SOLICITANTULUI pt Schema de Ajutor de Stat N 578/ 2009 aferenta Masurii 123”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 125 - Submăsura 125 c „Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”
(5405 KB) -update 2012-06-15

COMUNICAT - FINALIZARE RAPORTULUI DE EVALUARE AFERENT MĂSURII 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” - Sesiunea de depunere proiecte - iunie 2011 (pdf, 218 KB - postat 20.12.2011)

RAPORT DE EVALUARE - Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” - Sesiunea de depunere proiecte - iunie 2011 (pdf, 9730 KB - postat 20.12.2011)

INFORMARE - Posibilitatea accesării de către beneficiarii măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” a măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” (pdf, 196 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 142 – „Înfiinţarea grupurilor de producători”
(4750 KB) - update 2012-04-26
- ORDIN nr. 250 din 4.11.2010 (434 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activitatilor turistice”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 322 - Submăsura d) "Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010"

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (1158 KB)
GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (1587 KB)
CAPITOLUL 3: FORMULARE (441 KB)
PLAN FINANTARE - MODEL (24 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale