ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISCTPVLF
Organigrama ISCTPVLF
Organismele de control judetene
Conditii autorizare operatori
Modalitati specifice de control
Cerere de inscriere
Norme ambalare fructe si legume
Legislatie
Legislatie europeana
Legislatie nationala
Standarde de comercializare

 

Inspectii si control >>Inspectia legume-fructe >>Modalitati specifice de control
Ultima actualizare: 2013-03-07

MODALITĂŢI SPECIFICE DE CONTROL AL CONFORMITĂŢII  LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR PROASPETE CU PREVEDERILE STANDARDELOR DE COMERCIALIZARE ÎN STADIUL VÂNZĂRII EN DETAIL  CĂTRE CONSUMATORUL FINAL

În faza de vânzare en detail operatorul trebuie să respecte următoarele reguli:

a) dacă produsul este pus în vânzare în ambalajul original, operatorul trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor din standardele de comercializare, privind etichetarea şi, dacă este cazul, va completa deficienţele constatate;

b) dacă produsul este pus în vânzare vrac, operatorul trebuie să asigure afişarea  indicaţiilor privind originea, categoria de calitate şi soiul, acolo unde este pevăzut;

c) pentru produsele prezentate preambalat, pe etichetă se va trece, în afară de menţiunele prevăzute în standardele de  comercializare, şi greutatea netă, fără prejudicierea menţiunilor cerute de alte regulamente comunitare.

Organismul de control competent, prin controalele efectuate, asigură verificarea aplicării standardelor de calitate pentru legumele şi fructele comercializate în stare proaspătă şi va  aplica sancţiuni, în cazul în care se va constata neconformitatea produselor.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale