ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie post omologare fitosanitar
Situatia operatori-comercializarea produselor de protectie a plantelor
Situatia operatorilor economici autorizati pentru prestari servicii
Operatori economici autorizati-utilizare produse de protectie
Programe de monitorizare si proceduri

 

Fitosanitar >>Controlul produselor de protectie a plantelor post omologare >>Legislatie post omologare fitosanitar
Ultima actualizare: 2012-12-28

LEGISLATIE
-Controlul produselor de protectie a plantelor post omologare-

Hotarare 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 30 iunie 2012

Legea nr. 266 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.870/09.12.2011;

Legea nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.158/13.03.2009;

Legea nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 170/5.03.2008;

Hotararea Guvernului nr. 1535 din 12 decembrie 2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 884/21.12.2007;

Ordonanta Guvernului nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 592/28.08.2007;

Ordonanta Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte, aprobata prin Legea nr. 22/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 590/28.08.2007;

Legea nr. 93 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 175 din 19.04.2007;

Legea nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 200/3.03.2006;

Legea nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 198/2.03.2006;

Ordin nr. 6 din 21 ianuarie 1995 privind stabilirea continutului formularelor tip-certificate, autorizatii si cereri -prevazute la art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial cu nr. 18/30.01.1995;

Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 85/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 18/30.01.1995;

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale