ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizarea ISCTV
Organigrama ISCTV
Masuri de piata
Programul restructurare / reconversie
Promovarea vinurilor pe pietele tarilor terte
Utilizarea mustului de struguri concentrat si concentrat rectificat
Asigurarea recoltei
Retragerea sub control al subproduselor vitivinicole
Legislatia europeana
Legislatia nationala
Compartimente judetene ISCTV
Date de contact - ISCTV

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul tehnic vitivinicol >>Masuri de piata >>Programul restructurare / reconversie
Ultima actualizare: 2011-07-28

1) Programul restructurare / reconversie

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ

 • Ordin MADR nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
 • Ordin MAPDR nr. 269/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
 • Ordin MADR nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
 • Ordin MADR nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008
 • Ordin MADR nr. 532/2007 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de plantare
 • Ordin MAPDR nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
 • Ordin MAAP nr. 361/2007 privind modificarea unor poziţii din cadrul anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
 • Ordin MAPDR nr. 408/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
 • Ordin MAPDR nr. 179/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
 • Ordin MADR nr. 131/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
 • Ordin MADR nr. 134/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
 • Ordin MAAP nr. 645/2005 privind aprobarea încadrării regiunilor viticole româneşti în zonele viticole ale Uniunii Europene şi condiţiile aplicării corecţiilor de tărie alcoolică şi de aciditate asupra recoltelor de struguri aflate în diferite stadii de prelucrare
 • Ordin  MAPDR nr. 462/2006 pentru aprobarea normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viţei de vie cu struguri de vin;
 • Ordin  MAPDR nr. 225/2006 privind aprobarea zonării soiurilor nobile de viţă de vie roditoare admise în cultură în arealele viticole dinn România.

PROGRAMELE din cadrul restructurării/reconversiei a plantaţiilor viticole sunt:

 • reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă;
 • reamplasarea parcelelor situate în condiţii nefavorabile pe amplasamente favorabile;
 • modernizarea formei de conducere, a sistemului pentru susţinere şi palisaj în plantaţiile viticole, prin:
  • instalarea/înlocuirea sistemului pentru susţinere;
  • modificarea distanţelor de plantare între rânduri în vederea mecanizării;
  • modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;
  • înlocuirea sârmelor la sistemul pentru conducere şi palisaj prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor.

TIPURI DE DREPT UTILIZATE

 • drepturi de plantare provenind de pe o rezervă (națională sau județeană);
 • drepturi de replantare individuale;
 • drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual.

EXCLUDERI  DE LA ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR COMUNITAR

 • plantaţiile viticole cu soiuri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producţie (max. 40 ani);
 • plantaţiile viticole cu soiuri pentru struguri de masă;
 • plantaţiile viticole cu hibrizi direct producători interzişi.
 • plantaţiile viticole care au beneficiat de fonduri provenite din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/reconversie în ultimele zece campanii viticole.

CONDIŢII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR COMUNITAR

 • Termenul maxim de execuție a planului este de:
 • 5 campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor prin defrişare şi replantare pe acelaşi amplasament;
 • 3 campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă;
 • 3 campanii viticole pentru programul de reamplasare a parcelelor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă;
 • 2 campanii viticole pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea/instalarea sistemului de susţinere;
 • 3 campanii viticole pentru programul de modernizare a formei de conducere prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;
 • 1 campanie viticolă pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor;
 • 2 campanii viticole pentru solicitanţii de sprijin care solicită plata în avans, indiferent de programul de restructurare/reconversie.
 • 2 campanii viticole pentru solicitanţii de sprijin care solicită plata în avans, indiferent de programul de reconversie/restructurare.
 • suprafaţa minimă a planului individual  este de 0,50 ha;
 • suprafaţa minimă a parcelei supusă prlanului de  restructurare/reconversie  este de 0,10 ha;
 • suprafaţa minimă a parcelei rezultată după restructurare/reconversie este de 0,10 ha;
 • soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare sau realtoire să fie în conformitate cu Anexa 2 la Ordinul nr.247/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţări de plantaţii viticole (standard sau certificat);
 • măsurile eligibile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 247/2008, cu modificările și completările ulterioare, care prin executarea lor sa conduca la finalizarea planului aprobat
  • formele de exploatare a terenului acceptate
 • titlu de proprietate,
 • contract de arendă,
 • contract de concesionare,
 • contract de vânzare-cumpărare,
 • contract de comodat,
 • sprijinul financiar nu depășește 75% din valoarea cheltuielilor efectuate

LUCRĂRI  DE EXECUŢIE (anexa 3la Ordinul nr. 247/2008, cu modificările și completările ulterioare):

 • Proiectare plantaţii de vii;
 • Defrişare;
 • Cartare agrochimică a solului inițială;
 • Fertilizare cu îngrăşăminte de bază;
 • Cartare agrochimică a solului finală;
 • Pregătirea terenului;
 • Plantare;
 • Material săditor;
 • Instalarea tutorilor în vederea formării tulpinii;
 • Sistem de susţinere, conducere şi palisaj;
 • Demontarea sârmelor existente la sistemul pentru conducere şi palisaj;
 • Instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor.

CALENDARUL DE DEPUNERE A PLANURILOR INDIVIDUALE LA DIRECȚIILE PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚENE

 • Depunere dosare: anual, în perioada 01 martie – 10 iunie
 • Termen de contestaţie: 10 zile de la comunicarea respingerii planului
 • Completarea dosarului aprobat până la 15 septembrie, prin depunere la APIA – CJ a documentelor:
 • cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/ reconversie;
 • document de identitate financiară;
 • copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului;
 • copie a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale;
 • copie a actului de identitate, pentru persoane fizice;
 • împuternicire însoţită de copie a actului de identitate, după caz.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR ȘI MĂSURILOR ELIGIBILE DIN CADRUL PLANURILOR INDIVIDUALE:

 • Recepţia va fi cantitativă şi calitativă pentru fiecare lucrare și măsură prevăzută în plan. Verificările adminiastrative și pe teren se fac de către inspecțiile teritoriale ale A.P.I.A.

OBIECTIVE:

    • cresterea suprafetelor plantate cu soiuri nobile pentru vinuri DOC și IG
    • cresterea ponderii vinurilor DOC și IG
    • cresterea suprafetelor cultivate cu soiuri autohtone
    • asigurarea unor produse competitive pe piata nationala si europeana
    • cresterea productiei de vinuri rosii si aromate
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale