ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie in domeniul zootehnic
Organigrama insp. in zootehnie
Legislatia comunitara
Legislatia nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul zootehnic >>Legislatia comunitara
Ultima actualizare: 2011-08-12

LEGISLATIA COMUNITARA

1.  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţilor cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, art.3 şi art. 4;

2.  Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor pentru agricultori prevăzute în regulamentul respectiv, art. 3 şi art. 4;

3.  Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 11698/2005 al Consiliului privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Anexa V;

4.  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Anexa V, art.36, 39,40;

5.  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei, cu modificările şi complementările ulterioare;

7.  Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor pentru agricultori prevăzute în regulamentul respectiv;

9.  Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din tratat a ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001;

10.  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţiile specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare;

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale