ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Manuale de proceduri
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Evaluare intermediara POP 2007-2010
Programare 2014-2020
Organigrama POP
Stadiul implementarii FEP
Informare privind schemele de garantare
Modificare contract de finantare

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Protocoale incheiate de catre MADR
Ultima actualizare: 2010-04-29

Protocoale incheiate de catre MADR cu diverse institutii

PROTOCOL privind colaborarea între Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP, în vederea implementarii Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Acord pentru indeplinirea functiei de certificare a cheltuielilor la nivelul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

Protocol privind cooperarea interinstitutionala dintre ANRMAP si MFP-UPCVAP si MAPDR-POP

Protocol privind colaborarea intre ANSVSA si MAPDR in vedera impelemntarii POP 2007-2013

Protocol incheiat intre MS si MAPDR

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale