ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Bovine
Efective
Productii
Porcine
Efective
Productii
Lista unitati - cresterea porcinelor
Ovine si caprine
Efective
Productii
Forme asociative
Pasari de curte
Efective
Productii
Cabaline
Efective
Asociatii pe rase
Link-uri utile
Cluburi sportive
Evenimente ecvestre
Comunicate de presa
Efective - alte specii
Legislatie zootehnie
Preturi
Forme asociative

 

Agricultura >>Cresterea animalelor >>Pasari de curte
Ultima actualizare: 2012-03-07

PĂSĂRI

CARNE PASĂRE ŞI OUĂ

IMPORTANTA

· Creşterea păsărilor în sistem intensiv industrial este o activitate care asigură necesarul de carne si ouă pentru populaţia urbană.
· Produs de mare importantă accesibil pentru întreaga populaţie.
· Nivelul consumului de carne de pasăre/locuitor este în corelaţie directă cu producţia de carne şi puterea de cumpărare a consumatorului.
· Este principalul utilizator al resurselor furajere de concentrate cultivate pentru conversia în proteină animală.
· Sursă pentru schimburile comerciale.

DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE DE PASĂRE ŞI OUĂ
ÎN PERIOADA 2001-2011

SPECIFICARE

UM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Efective totale de păsări

mii cap

71.413

77.379

76.616

79.360

79.018

84.991

82.036

84.373

83.843

78.867

70.390

Producţia totală de carne în viu

mii tone

363

432

436

372

401

361

416

410

489

446

468

Greutatea medie la sacrificare

kg/cap

1,7

1,8

1,9

1,9

1,8

1,8

2,0

2,0

2,0

2

2,292

Producţia totală de ouă

mil.buc

6.001

6.432

6.641

7.381

7.310

7.429

6.522

6.692

6.211

6.199

5.489

OBIECTIVE URMARITE

· Asigurarea necesarului de consum din producţia internă.
· Corelarea efectivelor şi a producţiilor cu potenţialul productiv şi cerinţele la un nivel european.
· Eficientizarea activităţii de creştere cu performante de producţie similare celor comunitare prin compensarea diferenţei între preţul de producţie şi cel de valorificare.
· Susţinerea activităţii de ameliorare a efectivelor de păsări şi crearea de noi hibrizi cu performanţe de producţie superioare.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE PASĂRE

· Ameliorarea efectivelor de păsări pentru îmbunătăţirea calitativă a carcasei de pasăre.
· Stimularea organizării de exploataţii competitive si eficiente.
· Sporirea veniturilor fermierilor care dezvoltă activităţi în avicultură.
· Creşterea greutăţii medii de sacrificare.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

· Menţinerea ritmului de dezvoltare a sectorului avicol.
· Asigurarea populaţiei cu cantităţi suficiente de carne de pasăre de calitate şi la un preţ accesibil.
· Susţinerea financiară a producţiei de carne de pasăre în condiţii de eficientă economică.
· Susţinerea financiară are în vedere crearea unui sector competitiv în condiţiile alinierii la standardele Uniunii Europene.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale