ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Hercule II
Primul seminar
Video seminar I
Foto seminar I
Al doilea seminar

 

Inspectii si control >>Combaterea fraudei din domeniul PAC >>Al doilea seminar
Ultima actualizare: 2011-04-14

Al II-lea seminar organizat în cadrul proiectului “Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practice privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008”.

Locul desfăşurării: a II-a sesiune de instruire a avut loc în perioada 14-18 martie 2011, Hotel Aro Palace, strada Mureșenilor, nr.12, Brașov

- Participanţi (188 KB)

- Ordinea de zi a seminarului (320 KB)

Scurtă descriere a activităţilor:

Biroul de Control al Fondurilor Europene (BCFE) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) din România în colaborare cu Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) au organizat al II-lea seminar privind combaterea fraudei în domeniul Politicii Agricole Comune (PAC) care a avut loc la Braşov (România), în perioada 14-18 martie 2011.

La această sesiune de instruire au participat, ca experţi, domnul Andras SZABO – şeful Departamentului Special – Autoritatea Naţională a Vămilor din Ungaria şi domnul Tibor BALAZS, expert în cadrul Departamentului Special – Autoritatea Naţională a Vămilor din Ungaria.

La deschiderea seminarului a fost organizat un  briefing de presă, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai mass-media, domnul Mihai Constantinescu consilier al ministrului agriculturii şi domnul Gilles  Datcharry, consilier francez  pe lângă ministrul  agriculturii.

Materiale:

Antena 1 Braşov, emisiunea de știri din data de 15.03.2011, orele 7.45, minutul 14;

http://www.recolta.eu/combaterea-fraudei-din-domeniul-politicii-agricole-comune-seminar-organizat-pe-14-15-martie-la-brasov/;
http://agricultura.bioproduct.ro/combaterea-fraudei-din-domeniul-politicii-agricole-comune-seminar-organizat-pe-14-15-martie-la-brasov.htm;
http://www.recolta.eu/astazi-se-desfasoara-a-doua-sesiune-de-training-in-cadrul-proiectului-hercule-i-lupta-impotrova-fraudelor-cu-fonduri-europene/;

Prezentări – rezumatul prezentărilor

În conformitate cu ordinea de zi a seminarului din cadrul proiectului intitulat "Combaterea fraudei din domeniul PAC, prin utilizarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008", proiect cofinanţat de către Comisia Europeană (OLAF) prin Programul Hercule II 2007-2013, un program de acţiune comunitară pentru promovarea activităţilor din domeniul de protejare a intereselor financiare ale Comunităţii, au fost susţinute o serie de prezentări cu următorul conţinut:

 Prezentările domnului Andras Szabo, şef al Departamentului Special şi a dl BALAZS Tibor, Expert în cadrul Departamentului Special  - Autoritatea Naţională a Vămilor din Ungaria:

 • Structura organizatorică a Departamentului Special din Ungaria responsabil cu punerea în aplicare a Reg. 485/2008. La 1 ianuarie 2011 (după fuziunea Finanţelor, Garda Vamală şi Autoritatea Naţională a Impozitare din Ungaria) această structură a fost schimbată, fiind punctate avantajele şi dezavantajele anterioare şi a structurilor actuale din Ungaria în comparaţie cu cea din România.
 • Cadrul legislativ (UE şi naţional) de lucru al Departamentului Special şi organismele de control.
 • Schimbul de date şi cooperarea între Departamentul Speciale din Ungaria şi Agenţia de Plăţi.
 • Analiza riscului aplicată de Departamentul Special din Ungaria. Definirea datelor necesare pentru analiza de risc, liniile bugetare excluse, principiile propunerii de analiză a riscului, precum şi principalele metode de selectare, cum ar fi analize de risc, selectare manuală şi selecţie aleatoare;   Definirea surselor de informare posibile, (de exemplu rapoarte ale controalelor fizice şi de substituţie executate de către birourile vamale).
 • Exemple de fraudă detectate pe baza analizei de risc.
 • Analiza riscurilor în timpul executării unui anumit control (selecţie a tranzacţiilor pentru control, identificarea neregulilor, colectarea informaţiilor, definirea riscurilor).
 • Restituiri la export pentru zahăr.  Condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri şi metodele HU de selecţie a beneficiarilor (analiza de risc şi alte surse de informare) care au primit restituiri la export.
 • Prezentarea unui control concret efectuat de către un organism de control din Ungaria. În timpul studiului de caz un control a fost explicat în detaliu.
 • Selectarea operaţiunilor de control - analiza riscurilor în timpul executării controlului.
 • Alte măsuri în ceea ce priveşte zahărul (prezentare pe scurt cu privire la neregulile constatate pentru intervenţia pentru zahăr şi acţiunile întreprinse).
 • Restituiri la export pentru produsele Non - Anexa I.  Condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri, principalele riscuri. Selectarea operaţiunilor de control - analiza riscurilor în timpul executării de control. Posibile verificări încrucişate în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Reg. 485/2008/EC.  Completarea listelor  de control pentru restituirile la export cu privire la produsele din Non - Anexa I.
 • Restituiri la export pentru cereale. Condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri, principalele riscuri. Selectarea operaţiunilor de control - analiza riscurilor în timpul executării controlului.  Posibile controale încrucişate.  
 • Restituiri la export pentru păsări de curte şi ouă. Condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri şi metodele utilizate de experţii din Ungaria în selecţia beneficiarilor (analiza de risc şi alte surse de informare) care au primit restituiri la export.
 • Prezentarea unui control concret efectuat de către un organism de control din Ungaria. În timpul studiului de caz a fost explicat în detaliu selectarea operaţiunilor de control - analiza riscurilor în timpul executării controlului (dispoziţiile generale privind identificarea neregulilor).
 • Restituiri la export pentru bovine:
  • condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri, principalele riscuri;
  •  selectarea operaţiunilor de control - analiza riscurilor în timpul executării controlului;
  •  posibile verificări încrucişate în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Reg. 485/2008;
  •  prezentarea unui caz de fraudă.
 • Asistenţa reciprocă:
  • prezentarea cuprinde o analiză a cadrului juridic şi importanţa acestui instrument;
  • situaţia actuală în Ungaria, precum şi datele statistice din alte state membre;
  • etapele de pregătire a comunicărilor în conformitate art. 7 alin. (2) (decide pe baza acestui alineat pentru a trimite o cerere). Prezentarea unui caz concret (România – Ungaria);
  • identificarea unui risc în timpul controlului - decizia privind trimiterea unei cereri;
  • procedura de lucru la primirea unei cereri de asistenţă mutuală (lansarea controlului, planificarea controalelor încrucişate, pregătirea raportului, termenul limită de transmitere a  raportului de control).
 • Sprijin comunitar pentru promovarea produselor agricole:
  • condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri şi metodele aplicate de Departamentul Special din Ungaria la selecţia beneficiarilor;
  • prezentarea unui control concret efectuat de către un organism de control din Ungaria. În timpul studiului de caz este explicat în detaliu dificultăţile cu care s-au confruntat controlorii, cererile trimise către alte state membre.
 • Cotă de lapte:
  •  sistemul Cotelor de lapte în Ungaria;
  •  analiza riscului cu privire la cota de lapte aplicată de Departamentul Special din Ungaria, identificarea beneficiarilor care fac obiectul controlului ex-post;
  •  prezentarea unui control efectuat de către un organism de control din Ungaria în baza unei cereri de asistenţă reciprocă din alt stat membru conform art.7 alineatul (4) din Reg. 485/2008.
 • Depozitarea la intervenţie a cerealelor:
  •  condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri, principalele riscuri;
  • metodele aplicate de Departamentul Special din Ungaria la selecţia beneficiarilor (analiza de risc şi alte surse de informare);
  • selectarea tranzacţiilor - analiza riscurilor în timpul executării controlului;
  • prezentarea listelor de control folosite de controlorii din Ungaria în cadrul depozitării cerealelor la intervenţie;
  • prezentarea unui studiu de caz aferent intervenţiei la cereale;
  • exemple practice atunci când au fost detectate nereguli.
 • Restructurarea industriei zahărului:
  • sumele temporare pentru restructurare - venituri alocate;
  • condiţii speciale de aplicare a acestei măsuri şi metodele Departamentului Special din Ungaria pentru selecţia beneficiarilor;
  • prezentare  unui control concret efectuat de către un organism de control din Ungaria.
  • în timpul studiului de caz a fost explicat în detaliu completarea listelor de verificare valabile în Ungaria, condiţiile speciale de aplicare a acestei măsuri, principalele riscuri, metodele Departamentului Special din Ungaria la selecţia beneficiarilor (analiza de risc şi alte surse de informare) şi selectarea tranzacţiilor - analiza riscurilor în timpul executării controlului.

Prezentarea domnului Liviu TACHE - expert Autoritatea Naţională a Vămilor din România

Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale a Vămilor, prezentarea activităţii serviciului responsabil cu efectuarea controalelor ex-post pentru restituirile la export în conformitate cu prevederile Reg. 485/2008. Cadrul juridic şi administrativ pentru activitatea de  control ex-post privind restituirile la export în România.

Prezentările doamnei Săndica GRIGORAŞ - şef al Biroului Controlul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în România

 • Structura organizatorică a Biroului Controlul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabil cu punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.  485/2008 din România;
 • Descrierea cadrului juridic şi administrativ al activităţii de control ex-post în România în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 485/2008 ;
 • Instituţiile implicate în punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008;
 • Activitatea din cadrul BCFE, analiza riscurilor aplicată de BCFE, colaborarea cu autorităţile naţionale în vederea schimbului de informaţii pertinente;
 • Elaborarea programului de control, adunarea datelor cu privire la plăţile din cadrul sistemului de finanţare FEGA, a controalelor efectuate înainte de plată, a beneficiarilor din sistemul FEGA,etc.;
 • Colaborarea cu alte state membre în baza art. 7 al Reg. 485/2008, primirea cererilor de asistenţă mutuală, efectuarea controalelor în baza acestora, transmiterea rapoartelor de control, data limită de transmitere a acestora;
 • Restituiri la export - comerţ exterior cu produse Non - Anexa 1 - cadru legal, beneficiari, factori de risc, etapele controlului ex-post, pregătirea documentelor de lucru. Discuţii pe marginea unor controale aferente restituiri la export pentru cereale, carne de pasăre şi ouă, bovine;
 • Programul pentru furnizarea de ajutoare alimentare către persoanele cele mai defavorizate din comunitate - cadru legal, descrierea măsurii, beneficiari, factori de risc, planificarea şi efectuarea controalelor încrucişate, corelarea informaţiilor obţinute în urma controalelor la terţi, completarea listelor de verificare, elaborarea şi transmiterea rapoartelor de control. Greutăţi întâlnite la derularea controalelor ex-post;
 • Restructurarea industriei zahărului măsurii - cadru legal, descrierea măsurii, desfăşurarea controalelor înainte de plată, beneficiari, factori de risc, completarea listelor de verificare, întocmirea raportului de control şi transmiterea lui;
 • Sistemului cotelor de lapte în România - cadru legal, controalele efectuate înainte de plată, înregistrarea beneficiarilor, sumele primite de beneficiarii din România.

Prezentarea domnului Bogdan Târlea - consilier de la Direcţia B - Departamentul pentru Luptă Antifraudă din România

Prezentarea  intitulată "Combaterea fraudei în domeniul PAC" conține cele mai bune practici utilizate în România pentru lupta împotriva fraudei şi prezentarea de cazuri de fraudă real.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale