ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Manuale de proceduri
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Evaluare intermediara POP 2007-2010
Programare 2014-2020
Organigrama POP
Stadiul implementarii FEP
Informare privind schemele de garantare
Modificare contract de finantare

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Programare 2014-2020
Ultima actualizare: 2013-01-31

MINUTA ŞEDINŢEI GRUPULUI DE LUCRU PESCUIT PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ DIN DATA DE 05.12.2012 (pdf, 132 KB)

MINUTA ŞEDINŢEI GRUPULUI DE LUCRU PESCUIT PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ DIN DATA DE 11.10.2012 (pdf, 125 KB)

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] (pdf, 502 KB)

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Grupului de Lucru pentru Pescuit şi Acvacultură (pdf, 186 KB)

ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A SECTORULUI PISCICOL -DETALIAT (pdf, 328 KB)

ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A SECTORULUI PISCICOL (pdf, 382 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale