ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie omologare fitosanitar
Evaluarea laboratoarelor
Lista produselor de protectie a plantelor omologate
Informatii omologare produse de protectie a plantelor
Informatii privind obtinerea permisului de comert paralel

 

Fitosanitar >>Omologare produse de protectie a plantelor >>Informatii privind obtinerea permisului de comert paralel
Ultima actualizare: 2012-11-12

INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA PERMISULUI DE COMERŢ PARALEL

- CERERE pentru obţinerea permisului de comerţ paralel conform Ordinului nr.138 din 2012 (document word)

Ordin nr.138 din 2 iulie 2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 (pdf)

Ordonanta Guvernului nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 592/28.08.2007; (pdf)

Legea nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.158/13.03.2009; (pdf)

Legea nr. 266 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.870/09.12.2011; (pdf)

LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (pdf)

Hotararea Guvernului nr. 1535 din 12 decembrie 2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 884/21.12.2007; (pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piată a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului (pdf)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale