ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Istoricul reformelor PAC
Reforma PAC dupa 2013
Grupul de lucru interinstitutional pe tema Viitorul Pac dupa 2013
Propunerile legislative al reformei viitorului PAC

 

Afaceri Europene >>Reforma PAC >>Propunerile legislative al reformei viitorului PAC
Ultima actualizare: 2011-10-19

PROPUNERILE LEGISLATIVE ALE REFORMEI PAC

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme privind plătile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (656 KB)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a unei organizări comune a pietelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare si restituiri legate de organizarea comună a pietelor produselor agricole

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste aplicarea plătilor directe pentru fermieri în anul 2013

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce priveste schema de plată unică si sprijinul acordat viticultorilor

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale