ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizare ISOMG
Date de contact ISOMG
Organigrama ISOMG
Legislatia nationala in domeniul OMG
Legislatia europeana in domeniul OMG
Compartimente judetene ISOMG

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul organismelor modificate genetic
Ultima actualizare: 2011-07-25

INSPECŢIA DE STAT ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC (ISOMG)

Inspecţia de Stat în domeniul Organismelor Modificate Genetic (ISOMG), organism abilitat în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea trasabilităţii producţiei de plante modificate genetic de la cultivator până în depozit.

Obiectivele Inspecţiei de Stat în domeniul Organismelor Modificate Genetic sunt:

- implementarea şi respectarea legislaţiei actuale din domeniul OMG;
- inventarierea şi monitorizarea tuturor culturilor de plante modificate genetic care sunt permise a se cultiva în România.

Compartimentele de inspecţii judeţene, sunt coordonate tehnic de ISOMG, au următoarele responsabilităţi:

 • monitorizează activitatea de cultivare a plantelor modificate genetic, premise a se cultiva;
 • efectuează inspecţii şi controale la agenţii economici care cultivă plante modificate genetic, pentru verificarea modului de aplicare a legislaţiei în domeniul OMG;
 • realizarea campaniei de informare, înainte de însămânţarea culturilor de plante MG, prin afişare la primarii, anunţuri in mass-media locală şi naţională, înştiinţări către fermieri;
 • urmăresc modul in care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale;
 • participă la informarea cultivatorilor privind legislaţia în domeniul OMG;
 • inventarierea suprafeţelor cultivate cu plante MG, astfel încât să existe o corelaţie între suprafaţa cultivată şi cantitatea de sămânţă achizitionată (înscrisă în documente), folosită la semănat;
 • aplicarea măsurilor legale de eliminare a plantelor modificate genetic neautorizate, în cazul introducerii acestora în cultură;
 • urmărirea activitaţii de livrare a producţiei cu evidenţierea tututor cantităţilor livrate, a destinaţiei acestora şi a datelor de identificare ale cumpăratorului şi urmărirea stocurilor la cultivatori;
 • monitorizarea lunară a stocurilor de porumb modificat genetic, prin controlul simultan al documentelor de livrare şi al cantităţilor rămase;
 • colaborarea pe baza unor protocoale aprobate de conducerea DADR, cu celelalte instituţii (DSVSA judetene, Comisariate judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiile judetene pentru Protecţia Consumatorului, pentru respectarea legislaţiei naţionale în domeniul OMG;
 • întocmirea şi aplicarea la nivel judeţean a planului de prelevare a probelor din culturi de plante modificate genetic, din producţia depozitată, care se vor trimite la laboratoarele acreditate din ţară, pentru efectuarea analizelor specifice;
 • colaborarea cu laboratoarele naţionale acreditate şi autorizate pentru testarea prezenţei organismelor modificate genetic.

ISOMG asigură supravegherea aplicării legislaţiei în domeniul OMG, având următoarele atribuţii:

 • Verifică şi controlează în Registrul judeţean/ naţional de evidenţă al cultivatorilor de plante modificate genetic, faptic şi scriptic, corectitudinea datelor referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic, amplasarea suprafeţelor, provenienţa seminţei, cantităţile de seminţe din hibrizii cultivaţi, producţiile realizate, destinaţia acestora;
 • Verifică şi controlează fişele de evaluare a producţiei, de recoltare şi de depozitare a producţiei de seminţe şi plante modificate genetic, precum şi destinaţia acestora;
 • Verifică modul de completare şi transmitere la timp, de către agenţii economici implicati, a anexelor referitoare la evidenţa agenţilor economici care cultivă plante modificate genetic, depozitează şi conditionează produse agricole modificate genetic;
 • Verifică şi controlează situaţia stocurilor de seminţe OMG, existente în depozite;
 • Efectuează inspecţii şi controale la agenţii economici care cultivă plante modificate genetic, depozitează şi condiţionează produse agricole modificate genetic, pentru verificarea modului în care aceştia aplică legislaţia în domeniul OMG-urilor;
 • Controlează modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale;
 • Prelevarea de probe de seminţe, plante şi transmiterea acestora la laboratoare autorizate şi acreditate, pentru identificarea prezenţei OMG;
 • Transmiterea lunară la Direcţia de Inspecţii Tehnice în Agricultură din cadrul MADR a rezultatelor controalelor efectuate, de către inspectorii OMG din cadrul DADR;
 • Participă la informarea şi instruirea producatorilor agricoli, a cultivatorilor şi consumatorilor, privind beneficiile şi riscurile utilizării plantelor modificate genetic şi a produselor obţinute din acestea.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale