ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizarea ISCTV
Organigrama ISCTV
Masuri de piata
Programul restructurare / reconversie
Promovarea vinurilor pe pietele tarilor terte
Utilizarea mustului de struguri concentrat si concentrat rectificat
Asigurarea recoltei
Retragerea sub control al subproduselor vitivinicole
Legislatia europeana
Legislatia nationala
Compartimente judetene ISCTV
Date de contact - ISCTV

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul tehnic vitivinicol >>Organizarea ISCTV
Ultima actualizare: 2011-07-28

ORGANIZAREA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL (ISCTV)

Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.) a fost înfiinţată prin Ordinul ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr.184/2001, în baza prevederilor Legii viei şi vinului nr.67/1997, iar prin Legea viei şi vinului în sistemul organizarii comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 republicată (art. 36 - 40) sunt precizate atribuţiile Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, consolidând rolul şi importanţa acestui organism.

Prin Hotărâre de Guvern nr.155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale modificată şi completată cu Hotărâre de Guvern nr.385/2007 este reglementată actuala structură de organizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, funcţionând ca un Compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Inspecţii Tehnice şi Control cu 5 posturi de coordonare tehnică pentru cele 42 de structuri organizatorice, fie sub formă de servicii, Constanţa, Vrancea, Prahova, birouri sau compartimente în celelalte judeţe, aflateîn cadrul Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene şi a Municipiului Bucureşti.Această structură cuprinde 104 inspectori tehnici vitivinicoli din cadrul DADR judeţene şi a municipului Bucureşti.

Inspectorii specializaţi verifică permanent respectarea legislaţiei în vigoare privind controlul tehnic vitivinicol, fiind abilităţi să controleze, să constate săvârşirea de infracţiuni în sectorul producţiei viticole şi să aplice sancţiuni prevăzute în actele normative în vigoare şi să preleveze probe produsele controlate şi din alte materiale auxiliare necesare procesului de producţie, pentru analizele efectuate în laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Laboratoarele publice autorizate pentru controlul calitaţii şi igienei vinului, înfinţate prin Hotărâre de Guvern nr.1564/2003 privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igiena vinului, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea de Guvern nr. 1404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească, prin Ordinul ministrului agriculturii nr. 3140/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a laboratoarelor publice controlul calităţii şi igienei vinului şi prin Ordinul ministrului agriculturii nr.172/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea executării de analize pentru vinuri şi celelalte băuturi pe bază de must şi vin destinate exportului şi pentru vinurile cu denumire de origine controlată, precum şi specialiştii imputerniciţi să semneze documentele de atestare a calităţii acestor produse destinate exportului, sunt următoarele:

- Laboratorul central pentru controlul calitatii si igienei vinului Valea Calugarească;
- Laboratorul pentru controlul calitatii si igienei vinului Odobeşti;
- Laboratorul pentru controlul calitatii si igienei vinului Blaj;
- Laboratorul pentru controlul calitatii si igienei vinului Basarabi;
- Laboratorul pentru controlul calitatii si igienei vinului Craiova.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol colaborează cu organisme aflate în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu organisme parteneriale, prezentate mai jos:

-Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole;
-Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă;
- Patronatul Naţional al Viei şi Vinului;
- Asociaţia Degustatorilor Autorizaţi din România;
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale