ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ghid de Pornire pentru Grupurile Locale Pescaresti (FLAG)
Lista Experti Nationali Axa 4
Intrebari frecvente Axa 4
Clarificari privind implementarea Axei 4
Contracte finantare FLAG si parteneriate
Seminarii
Documente editabile

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Grupuri locale FEP >>Intrebari frecvente Axa 4
Ultima actualizare: 2010-09-30

INTREBĂRI FRECVENTE

Î: Un partener al FLAG (Grup Local de Acţiune pentru Pescuit) poate beneficia de finanţare nerambursabilă acordată prin Axa 4 a POP? Partenerul poate fi beneficiar?
R: La stabilirea componenţei FLAG-ului, trebuie avută în vedere eliminarea riscului de conflict de interese, în mod particular prin crearea unor mecanisme de luare a deciziei care să asigure transparenţă şi imparţialitatea în procesul de selecţie şi să elimine posibilitatea potenţialilor beneficiari de a influenţa procesul de luare a deciziei privind selectarea proiectelor. Partenerii din sectorul public, pot depune proiecte incluse în strategie, iar beneficiarii implementării proiectelor vor fi comunităţile din zonele pescăreşti. Partenerii care reprezintă celelalte sectoare (privat şi social) nu este recomandat să fie beneficiari ai proiectelor, din cauza existenţei conflictului de interese, creat în cazul în care beneficiarii sunt  şi parteneri; de asemenea poziţia de partener în cadrul FLAG creează un privilegiu unui agent economic care este în FLAG faţă de altul care nu este în FLAG, din punct de vedere al accesului la anumite informaţii.

Î: Care sunt liniile directoare pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată?
R: Grupurile Locale de Acţiune pentru Pescuit vor propune şi implementa o strategie de dezvoltare locală integrată, bazată pe o abordare pe verticală (de jos până sus), în consens cu autorităţile locale şi de management. Operaţiunile propuse de FLAG vor fi armonizate cu strategia locală de dezvoltare, ţinând cont de lista măsurilor eligibile. Majoritatea operaţiunilor vor fi conduse de sectorul privat.

Î: Care sunt tipurile de proiecte care contribuie la implementarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescăreşti?
R: Proiectele trebuie să conţină activităţi şi cheltuieli eligibile în cadrul Axei 4, efectuate cu respectarea prevederilor Reg. (CE) nr. 1198/ 2006, Reg. (CE) nr. 498/2007 şi ale Programului Operaţional pentru Pescuit 2007- 2013. Masurile eligibile pentru implementarea Axei 4 sunt prevăzute în cadrul art.44 al Reg. (CE) nr. 1198/ 2006 privind Fondul European pentru Pescuit. În cazul în care o măsură în temeiul articolului mai sus menţionat este eligibilă în temeiul altui instrument de sprijin comunitar, beneficiarul poate solicita sprijin de la alt instrument de sprijin comunitar nu doar prin intermediul Fondul European pentru Pescuit (FEP). FEP poate oferi asistenţă, în mod complementar celorlalte instrumente comunitare, pentru dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele de pescuit eligibile, în cadrul unei strategii globale care urmăreşte să sprijine punerea în aplicare a obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, având în vedere în special efectele sale socio-economice.

Î: Care sunt limitele financiare maximale ale proiectelor care conduc la implementarea strategiilor?
R: Limitele financiare sunt stabilite în funcţie de priorităţile de dezvoltare ale fiecărei zone şi sunt impuse de către fiecare FLAG, ca organism intermediar de implementare a Axei 4 a POP.

Î: Care sunt atribuţiile FLAG, ca organism intermediar?
R: Atribuţiile FLAG-urilor ca organisme intermediare de implementare vor fi stabilite de către Autoritatea de Management de comun acord cu reprezentanţii (CE), în funcţie de capacităţile organizatorice, manageriale şi financiare ale FLAG urilor.

Î: Cum pot fi pescarii reprezentaţi în parteneriat (FLAG), pentru ca, în acelaşi timp să poată participa la implementarea strategiei în calitate de beneficiar prin intermediul asociaţiilor care îi reprezintă?
R: Având în vedere că în anumite zone există mai multe asociaţii ale pescarilor, este preferabilă gruparea acestora într-o formă asociativă reprezentativă: federaţie.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale