ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
Indrumar practic FEADR
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013
Ghidul solicitantului
Prezentare PNDR
Consultari PNDR
Comitet de monitorizare pt PNDR
Rapoarte de selectie si contestatii
Situatia proiectelor depuse
Raport anual PNDR
Raportul de monitorizare de mediu PNDR
Raport strategic de monitorizare PNDR
Raport final de Evaluare Intermediara a PNDR 2008-2010
Maximizarea impactului PNDR

 

Dezvoltare Rurala >>PNDR >>Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
Ultima actualizare: 2007-04-02

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

REGULAMENTUL CONSILIULUI NR. 1698/2005 PRIVIND SPRIJINUL PENTRU DEZVOLTARE RURALA PRIN FEADR

Română
REGULAMENTUL CONSILIULUI (EC) Nr. 1698/2005
cu referire la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală (FAEDR)
(versiune revizuita octombrie 2006)

(, 778 KB )

English
COUNCIL REGULATION (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
(, 210 KB)

Francais
REGLEMENT (CE) no 1698/2005 DU CONSEIL du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
(, 227 KB)

Română
REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 AL COMISIEI din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
(, 384 KB)

English
COMMISSION REGULATION (EC) No 1974/2006 of 15 December 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
(, 307 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale