ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Hercule II
Primul seminar
Video seminar I
Foto seminar I
Al doilea seminar

 

Inspectii si control >>Combaterea fraudei din domeniul PAC >>Programul Hercule II
Ultima actualizare: 2011-02-16

Scurta descriere a Programului Hercule II - program de acțiune comunitară în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității

Prin DECIZIA NR. 804/2004/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 aprilie 2004 a fost înfiinţat un program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității  denumit Programul „Hercule”.

iar

Prin DECIZIA NR. 878/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 23 iulie 2007 a fost modificat şi  prelungit termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acţiune comunitară în vederea promovării unor acţiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II).

Programul Hercule II este un program de acțiune comunitară în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității

Obiectivele programului

 • aprofundarea cooperării transnaționale și multidisciplinare dintre autoritățile din statele membre, Comisie și OLAF;
 • realizarea de rețele între toate statele membre, țările aderente și țările candidate — în conformitate cu un memorandum de înțelegere — care să faciliteze schimbul de informații, de experiență și de bune practici, cu respectarea tradițiilor distincte ale fiecărui stat membru;
 • furnizarea de sprijin tehnic și operațional pentru autoritățile de aplicare a legii din statele membre în lupta lor împotriva activităților ilegale transfrontaliere, acordând un sprijin deosebit autorităților vamale;
 • atingerea unui echilibru geografic, fără a submina eficiența operațională și incluzând, dacă este posibil, toate statele membre, țările aderente și țările candidate — în conformitate cu un memorandum de înțelegere — în activitățile finanțate în cadrul programului;
 • multiplicarea și intensificarea măsurilor în domeniile identificate ca fiind cele mai sensibile, în special în domeniul contrabandei cu țigări și al contrafacerii acestora.”

Activități

Programul este pus în aplicare prin intermediul următoarelor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității, inclusiv în domeniul prevenirii și luptei împotriva contrabandei cu țigări și a contrafacerii acestora:

 • asistență tehnică pentru autoritățile naționale prin:
  • furnizarea de cunoștințe, echipamente și tehnologie
  • a informației (TI) specifice, care să faciliteze
  • cooperarea transnațională și cooperarea cu OLAF;
  • sprijin pentru operațiunile comune;
  • ( intensificarea schimburilor de personal;
 • formare, seminarii și conferințe care au ca obiectiv:
  • promovarea unei mai bune înțelegeri a mecanismelor comunitare și naționale;
  • realizarea de schimburi de experiență între autoritățile competente ale statelor membre, ale țărilor aderente și ale țărilor candidate;
  • coordonarea activităților statelor membre, ale țărilor aderente, ale țărilor candidate și ale țărilor terțe;
  • diseminarea cunoștințelor, în special a celor de natură operațională;
  • sprijinirea activităților de cercetare de vârf, inclusiv a studiilor;
  • ameliorarea cooperării dintre practicieni și teoreticieni;
  • sensibilizarea sistemului judiciar și a celorlalte profesii din domeniul juridic cu privire la protecția intereselor financiare ale Comunității;
 •  sprijin prin:
  • dezvoltarea și furnizarea de baze de date și instrumente IT specifice, care să faciliteze accesul la date și analiza acestora;
  • intensificarea schimbului de date;
  • dezvoltarea și furnizarea de instrumente IT pentru investigații, supraveghere și activități de informare.”

Organisme care pot beneficia de finanțare comunitară

Următoarele organisme pot beneficia de finanțare comunitară în cadrul acestui program:

 • toate administrațiile naționale sau regionale ale unui stat membru sau ale unei țări din afara Comunității, în sensul definiției de la articolul 3, care promovează consolidarea acțiunilor comunitare de protejare a intereselor financiare ale Comunității;
 • toate institutele de cercetare sau educaționale care au personalitate juridică de cel puțin un an, sunt stabilite și funcționează într-un stat membru sau într-o țară din afara Comunității, în sensul definiției de la articolul 3, și care promovează consolidarea acțiunilor comunitare de protejare a intereselor financiare ale Comunității;
 • toate organismele non-profit care au personalitate juridică de cel puțin un an, sunt stabilite și funcționează într-un stat membru sau într-o țară din afara Comunității, în sensul definiției de la articolul 3, și care promovează consolidarea acțiunilor comunitare de protejare a intereselor financiare ale Comunității.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale