ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizare ISOMG
Date de contact ISOMG
Organigrama ISOMG
Legislatia nationala in domeniul OMG
Legislatia europeana in domeniul OMG
Compartimente judetene ISOMG

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul organismelor modificate genetic >>Organizare ISOMG
Ultima actualizare: 2011-07-25

ORGANIZAREA INSPECŢIEI DE STAT ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ( ISOMG)

Inspecţia de Stat în domeniul Organismelor Modificate Genetic (ISOMG) a fost înfiinţată prin Ordinul ministrului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 471/2006, unde sunt precizate atribuţiile acestui organism, consolidând rolul şi importanţa acestua.

Prin Hotărâre de Guvern nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu modificările şi completările ulterioare este reglementată actuala structură de organizare a Inspecţiei de Stat în domeniul Organismelor Modificate Genetic, funcţionând ca un Compartiment în cadrul Direcţiei de Inspecţii cu 1 post de coordonare tehnică pentru cele 42 de structuri organizatorice, sub formă de servicii, birouri sau compartimente, aflate în cadrul Direcţiilor pentru Agricultură judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

Această structură cuprinde 47 de inspectori, nominalizaţi prin ordinul MADR nr. 471/2006 de modificare şi completare a ordinului MADR nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic.

Inspecţia de Stat în domeniul Organismelor Modificate Genetic colaborează cu organisme aflate în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu organisme parteneriale, prezentate mai jos:

- Compartimentul OMG şi coexistenţă - Serviciul industrie alimentară, produse tradiţionale, agricultură ecologică, OMG şi coexistenţă, promovare şi comerţ exterior, din cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole;
- Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor;
- Institutul de Bioresurse Alimentare;
- Garda Naţională de Mediu;
- Institutul Naţional de Cercetare dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti Argeş;
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale