ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Manuale de proceduri
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Evaluare intermediara POP 2007-2010
Programare 2014-2020
Organigrama POP
Stadiul implementarii FEP
Informare privind schemele de garantare
Modificare contract de finantare

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Ultima actualizare: 2013-01-28

Instructiuni de achizitii publice / achizitii

INSTRUCŢIUNE privind procedura de achizitii aplicata Beneficiarilor privati de proiecte finantate prin POP 2007-2013 (3,52 MB)

INSTRUCTIUNI pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre Beneficiarii privati (9,47 MB)

Formulare format editabil - Instructiuni achizitii (125 KB)

(ANEXA 5) - INSTRUCTIUNI pentru efectuarea achizitiilor publice in vederea atribuirii contractelor de furnizare de produse, de servicii sau de lucrari de catre Beneficiarii proiectelor finantate-cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare privind achizitiile publice (7,39 MB)

(ANEXA 6) - INSTRUCTIUNI pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de Beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractate in conformitate cu art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c si c1 din aceeasi ordonanta (8,35 MB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale