ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie nationala - fitosanitar
Legislatie UE - fitosanitar
Programe de monitorizare si note de serviciu
Legaturi utile
Lista agentilor economici inregistrati conform programului - ISPM 15

 

Fitosanitar >>Protectia plantelor si carantina fitosanitara >>Legislatie UE - fitosanitar
Ultima actualizare: 2013-02-22

LEGISLATIA FITOSANITARA LA NIVELUL COMUNITATII EUROPENE – ORGANISME DAUNATOARE:

Directiva Consiliului 69/464/EEC din 8 Decembrie 1969 privind controlul raiei negre a cartofului publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene L 323 din 24.12.1969

Directiva Consiliului 69/465/EEC din 8 Decembrie 1969 privind controlul nematozilor cu chisti (OJ L 323, 24.12.1969)

Directiva Consiliului 74/647/EEC din 9 Decembrie 1974 privind controlul torticidelor (OJ L 352, 28.12.1974)

Directiva Comisiei 92/70/EEC din 30 iulie 1992 care stabileste regulile detaliate pentru monitorizarile ce urmeaza a fi realizate in scopul recunoasterii zonelor protejate din Comunitate (OJ L 250, 29.8.1992)

Directiva Comisiei 92/90/EEC din 3 Noiembrie 1992 de stabilire a anumitor obligatii pentru producătorii şi importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi a procedurii de înregistrare a acestora (OJ L 344, 26.11.199)

Directiva Comisiei 92/105/EEC din 3 Decembrie 1992 privind stabilirea unui grad de standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate, şi stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a paşapoartelor fitosanitare, condiţiilor şi procedurilor detaliate de înlocuire a acestora (OJ L 4, 8.1.199) modificata prin Directiva Comisiei 2005/17/EC din 2 martie 2005 (OJ L 57, 03.03.2005)

Directiva Comisiei 93/50/EEC din 24 iunie1993 care specifică anumite plante care nu sunt listate în Anexa V, partea A din Directiva Consiliului 2000/29/CE pentru care producătorii, sau depozitele colective ori centrele de expediere din zonele de producţie sunt înregistraţi într-un registru oficial (OJ L 205, 17.8.199)

Directiva Comisiei 93/51/EEC din 24 iunie 1993 care stabileste regulile pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte printr-o zona protejata, si pentru circulatia acestor plante, produse vegetale sau alte obiecte originare dintr-o zonă protejată şi care circulǎ într-o astfel de zonă protejată (OJ L 205, 17.8.1993, p. 24–25)

Directiva Consiliului 93/85/EEC din 4 octombrie 1993 privind controlul putregaiului inelar al cartofului (OJ L 259, 18.10.1993), modificata prin 2006/56/EC din 12 iunie 2006.

Directiva Comisiei 94/3/EC din 21 ianuarie 1994 privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din ţări terţe şi care prezintă un risc fitosanitar iminent (OJ L 32, 5.2.199)

Directiva Comisiei 98/22/EC din 15 aprilie 1998 care stabileste conditiile minime pentru realizarea controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale sau alte obiecte care vin din tari terte in Comunitate, in posturile de inspectie altele decat locurile de destinatie (OJ L 126, 28.4.1998)

Directiva Consiliului 98/57/EC din 20 iulie 1998 privind controlul organismului daunator Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235, 21.8.1998) modificata prin Directiva Comisiei 2006/63/CE din 14 iulie 2006 (JO L 206, 27.7.2006)

Directiva Consiliului 2000/29/EC din 8 mai 2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii in Comunitate a organismelor daunatoare plantelor sau produselor vegetale si impotriva raspandirii lor in Comunitate, cu modificarile si completarile ulterioare(JO L 169, 10.7.2000)

Directiva Comisiei 2004/103/EC din 7 octombrie 2004 privind controlul de identitate şi controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, prevăzute în Anexa V Partea B din Directiva Consiliului 2000/29/CE, care pot fi efectuate într-un loc altul decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia, şi care specifica condiţiile legate de aceste controale(OJ L 313, 12.10.2004)

Directiva Comisiei 2004/105/EC din 15 octombrie 2004 de stabilire a modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care însoţesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe şi care sunt menţionate în Directiva Consiliului 2000/29/CE(OJ L 319, 20.10.2004)

Directiva Consiliului 2006/91/EC din 7 noiembrie 2006 privind controlul orgaismului daunator paduchele din San José Scale (OJ L 312, 11.11.2006)

Directiva Consiliului 2007/33/EC din 11 iunie 2007 privind controlul nematozilor cu chisti ai cartofului si care inlocuietse Directiva Comisiei 69/465/EEC (OJ L 156, 16.6.2007)

DECIZII SI REGULAMENTE ALE COMISIEI EUROPENE CU APLICABILITATE DIRECTA:

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 18 februarie 2013 privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2013) 789] (2013/92/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 8 noiembrie 2012 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a genului Pomacea (Perry)[notificată cu numărul C(2012) 7803](2012/697/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 5 decembrie 2012 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificată cu numărul C(2012) 8816] (2012/756/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2012) 6543] (2012/535/UE)

DECIZII DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner)[notificată cu numărul C(2012) 3137] (2012/270/UE)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 355/2012 AL COMISIEI din 24 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 24 aprilie 2012 recunoscând Serbia ca fiind indemnă de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman și Kotthoff) Davis et al. [notificată cu numărul C(2012) 2524] (2012/219/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 29 noiembrie 2011 de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii a unor măsuri urgente împotriva răspândirii Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. provenind din Egipt [notificată cu numărul C(2011) 8618] (2011/787/UE)

DECIZIA COMISIEI (2010/723/UE) din 26 noiembrie 2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2005/359/CE de stabilire a unei derogări de la anumite dispozitii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveste trunchiurile de stejar (Quercus L.) cu scoartă, originare din Statele Unite ale Americii

DECIZIA COMISIEI (2010/714/UE) din 25 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei 2004/4/CE de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protectie împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt

DECIZIA COMISIEI (2010/645/UE) din 26 octombrie 2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/887/CE în ceea ce priveste plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. si Pinus L. a căror crestere este inhibată natural sau artificial, originare din Japonia

DECIZIA COMISIEI (2010/467/UE) din 17 august 2010 de modificare a Deciziei 2007/365/CE în ceea ce priveste plantele sensibile si măsurile care urmează să fie luate în cazul în care Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) este depistat

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 1 martie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster) [notificată cu numărul C (2012) 1310] (2012/138/UE)

Decizia Comisiei 91/261/EEC din 2 Mai 1991 privind recunoasterea Australiei ca fiind libera de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (OJ L 126, 22.5.1991)

Decizia Comisiei 98/109/EC din 2 februarie 1998 care autorizeaza statele member temporar sa ia masuri de urgenta impotriva raspandirii organsimului daunator Thrips palmi in ceea ce priveste Thailand (OJ L 27, 3.2.1998)

Decizia Comisiei 2002/360/EC din 13 mai 2002 care stabileste amendamentele care trebuie facute masurilor luate de Austria pentru a se proteja impotriva raspandirii si introducerii organismului daunator Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (
(OJ L 127, 14.5.2002)

Decizia Comisiei 2002/757/EC din 19 septembrie 2002 privind masurile fitosanitare de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.)
(OJ L 252, 20.9.2002), modificata de Decizia Comisiei 2004/426/EC si Decizia Comisiei 2007/201/EC

Decizia Comisiei 2003/766/EC din 24 octombrie 2003 privind masurile de urgenta pentru prevenirea raspandirii in Comunitate a organismului daunator Diabrotica virgifera Le Conte (OJ L 275, 25.10.2003), modificata prin Decizia Comisiei 2006/564/EC si Decizia Comisiei 2008/644/EC

Decizia Comisiei 2004/200/EC din 27 februarie 2004 privind masurile pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organimsului daunator Pepino mosaic virus (OJ L 64, 2.3.2004)

Decizia Comisiei 2004/4/EC din 22 decembrie 2003 care autorizeaza Statele Membre sa ia temporar masuri de urgenta impotriva raspandirii organismului daunator Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in ceea ce priveste Egiptul (OJ L 2, 6.1.2004)

Decizia Comisiei 2004/416/EC din 29 aprilie 2004 privind masruile temporare de urgenta in ceea ce priveste fructele de citrice originare din Argentina sau Brazil (OJ L 151, 30.4.2004), modificata prin Decizia Comisiei 2007/347/EC

Regulamentul Comisiei nr.1756/2004 din 11 octombrie 2004 care specifica conditiile detaliate pentru dovada solicitata si criteriul pentru tipul si nivelul de reducere al controlului fitosanitar pentru anumite plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din Directiva Consiliului 2000/29/EC (OJ L 313, 12.10.2004)

Decizia Comisiei 2006/464/EC din 27 iunie 2006 oprivind masurile provizorii de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (OJ L 183, 5.7.2006)

DECIZIA COMISIEI din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus) [notificată cu numărul C (2006) 3024] (2006/473/CE)

Decizia Comisiei 2007/365/EC din 25 mai 2007 privind masurile de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (OJ L 139, 31.5.2007), modificata prin Decizia Comisei 2008/776/EC

Decizia Comisiei 2007/410/EC din 12 iunie 2007 privind masurile pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Potato spindle tuber viroid (OJ L 155, 15.6.2007)

Decizia Comisiei 2007/433/EC din 18 iunie 2007 privind masurile provizorii de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (OJ L 161, 22.6.2007)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 1 martie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster) [notificată cu numărul C (2012) 1310] (2012/138/UE)

Regulamentul Comisei nr. 690/2008 din 4 iulie 2008 care recunoaste zonele protejate expuse in special riscurilor fitosanitare in Comunitate (OJ L 193, 22.7.2008), modificata prin Regulamentul nr. 118/2011.

Regulamentul Comisei nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor (OJ L 165, 30.4.2004)

Recomandarea Comisiei 565/2006 privind programele de limitare a raspandirii organismului daunator Diabrotica virgifera Le Conte, in Comunitate din zonele in care prezenta organismului daunator este confirmata

Regulamentul Comisiei nr. 776/2006 din 23 mai 2006 care amendeaza Anexa VII a Regulamentului nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, privind laboratoarele comunitare de referinta (OJ L 136, 24.05.2006).

ACORDURI INTERNATIONALE:

Decizia Comisiei 2008/86/EC din 15 ianuarie 2008 privind modificarea apendicelor anexei 4 (OJ L 27, 31.01.2008)- Decizia nr.1/2008 a comitetului mixt pentru agricultura constituit prin acordul dintre comunitatea europeana si confederatia elvetiana privind comertul cu produse agricole

LISTA DEROGARILOR DE LA DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/29/EC DIN 8 MAI 2000, PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INTRODUCERII SI RASPANDIRII IN COMUNITATE A ORGANISMELOR DAUNATOARE PLANTELOR SI PRODUSELOR VEGETALE

DEROGARI PENTRU LEMN:

Decizia Comisiei 93/359/EEC din 28 Mai 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul Thuja L., originar din SUA (OJ L 148, 19.6.1993)

Decizia Comisiei 93/360/EEC din 28 Mai 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze anumite derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de Thuja L., originar din Canada (OJ L 148, 19.6.1993)

Decizia Comisiei 93/365/EEC din 2 iunie 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere tratat termic originar din Canada, si care stalibeste detaliile sistemului indicator ce trebuie aplicat pentru lemnul tratat termic (OJ L 151, 23.6.1993)

Decizia Comisiei 93/422/EEC din 22 iunie 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere uscat (kiln dried coniferous wood), originar din Canada, si care stabileste detaliile sistemului indicator ce trebuie aplicat pentru lemnul uscat (kiln dried wood) (OJ L 195, 4.8.1993)

Decizia Comisiei 93/423/EEC din 22 iunie 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere usact (kiln dried coniferous wood), originar din SUA, si care stabileste detaliile sistemului indicator ce trebuie aplicat pentru lemnul uscat (the kiln dried wood) (OJ L 195, 4.8.1993)

Decizia Comisiei 2004/095/EEC din 20 ianuarie 2004 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la certificatele fitosanitare cerute de Directiva Consiliului 2000/29/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere tratat termic (heat-treated wood of conifers), originar din Canada (OJ L 28, 31.01.2004)

Decizia Comisiei 2005/359/EC din 29 aprilie 2005 care furnizeaza derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste bustenii de stejar cu scoarta atasata (Quercus L.), originari din SUA (OJ L 114, 4.5.2005) modificata prin Decizia Comisiei 2006/750/EC

DEROGARI PENTRU BONSAI:

Decizia Comisiei 2002/499/EC din 26 iunie 2002 care autorizeaza derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele reduse natural sau artificial de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. si Pinus L., originare din Republica Coreea (OJ L 168, 27.6.2002), modificata de Decizia Comisiei 2005/775/EC si Decizia Comisiei 2007/432/EC

Decizia Comisiei 2002/887/EC care autorizeaza derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele reduse natural sau artificial de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. si Pinus L., originare din Japonia, modificata de Decizia Comisiei 2004/826/EC, Decizia Comisiei 2006/915/EC si decizia Comisiei 2008/826/EC.

DEROGARI PENTRU CAPSUNI:

Decizia Comisiei 2003/248/EC din 9 aprilie 2003 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari temporare pentru anumite prevederi de la Directiva Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele de Fragaria L., destinate plantarii altele decat semintele, originare din Argentina (OJ L 93, 10.4.2003), modificata de Decizia Comisiei 2007/212/EC

DECIZIA COMISIEI din 2 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2003/248/CE în ceea ce privește prelungirea duratei derogărilor temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din Argentina [notificată cu numărul C(2011) 447] (2011/74/UE)

Decizia Comisiei 2003/249/EC din 9 aprilie 2003 care autorizeaza statele membre sa furnizeze derogari temporare de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele de Fragaria L., destinate plantarii, altele decat semintele originare din Chile (OJ L 93, 10.4.200), modificata prin Decizia Comisiei 2007/221/EC

DECIZIA COMISIEI din 2 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2003/249/CE în ceea ce privește prelungirea duratei derogărilor temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din Chile [notificată cu numărul C(2011) 477] (2011/75/UE)

Decizia Comisiei 2003/250/EC din 9 aprilie 2003 care autorizeaza statele member sa furnizeze derogari temporare de la anumite prevederi al Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele de Fragaria L., destinate plantarii altele decat semintele, originare din Africa de Sud (OJ L 93, 10.4.2003), modificata prin Decizia Comisiei 2007/220/EC

DEROGARI PENTRU CARTOF:

Decizia Comisiei 2003/61/EC din 27 ianuaire 2003 care autorizeaza anumite state member sa furnizeze derogari temporare de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste cartofii de samanta originari din anumite provincii ale Canadei (OJ L 23, 28.1.2003) modificata de Decizia Comisiei 2005/850/EC si Decizia Comisiei2008/891/EC

Decizia Comisiei 2003/63/EC din 28 ianuarie 2003 care autorizeaza statele member sa furnizeze derogari temporare de la Directiva Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste cartofii altii decat cartofii destinati plantarii originari din anumite provincii ale Cubei (OJ L 24, 29.1.2003), modificata prin Decizia Comisiei 2005/649/EC si Decizia Comisiei 2008/882

DEROGARI PENTRU VITA –DE –VIE:

Decizia Comisiei 2007/847/EC din 6 decembrie 2007 care furnizeaza o derogare de la anumite prevederi lae Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele de Vitis L., altele decat fructele originare din Croatia sau din Macedonia (OJ L 333, 19.12.2007)

DEROGARI PENTRU SCOPURI STINTIFICE:

Directiva Comisiei 2008/61/EC din 17 iunie 2008 care stabileste conditiile in care anumite organisme daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte prevazute in anexele I-V ale Directivei Consiliului 2000/29/EC pot fi introduse sau puse in circulatie in Comunitate sau anumite zone protejate pentru scopuri stintifice si pentru lucarari de selectie varietala (OJ L 158, 18.6.2008)

DEROGARI PENTRU SOL:

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 17 februarie 2012 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanți organici persistenți poate fi introdus în Uniune în scopul decontaminării [notificată cu numărul C(2012) 869](2012/102/UE)

Decizia Comisiei 2005/51/EC din 21 ianuarie 2005 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste importul de sol contaminat de pesticide sau poluanti organici, (OJ L 21, 25.1.2005), modificata prin Decizia Comisiei 2007/156/EC si Decizia Comisiei 2009/162/EC

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale