ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISCTPVLF
Organigrama ISCTPVLF
Organismele de control judetene
Conditii autorizare operatori
Modalitati specifice de control
Cerere de inscriere
Norme ambalare fructe si legume
Legislatie
Legislatie europeana
Legislatie nationala
Standarde de comercializare

 

Inspectii si control >>Inspectia legume-fructe >>Norme ambalare fructe si legume
Ultima actualizare: 2013-03-07

Norme generale privind ambalarea fructelor şi legumelor proaspete

Pentru realizarea unui comerţ civilizat în sectorul de legume - fructe se impune ca produsele prezentate spre comercializare să fie  ambalate şi etichetate corespunzător.

În acest sens trebuie îndeplinite următoarele reguli prevăzute de actele normative în vigoare:

  • omogenitatea – conţinutul fiecărui ambalaj, trebuie să fie omogen şi să cuprindă legume sau fructe de aceeaşi origine, varietate, soi sau tip comercial şi calitate. Partea vizibilă a produsului din ambalaj trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conţinut;
  • ambalarea- fructele şi legumele trebuie să fie ambalate astfel încât  să fie protejate corespunzător. Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie noi, curate şi de o astfel de calitate, încât să evite producerea oricărei vătămări externe sau interne a produsului. Utilizarea materialelor, în special a hârtiei sau etichetelor care poartă specificaţii comerciale este permisă cu condiţia ca imprimarea sau etichetarea să fie realizate cu cernelă sau clei netoxice. Dacă fructele sau legumele sunt învelite, trebuie să se folosească hârtie subţire, uscată, nouă şi inodoră. Folosirea oricărei substanţe care are tendinţa de a modifica caracteristicile naturale ale fructelor şi legumelor, în special gustul şi mirosul este interzisă.  Ambalajele trebuie să fie total lipsite de corpuri străine;
  • etichetarea - fiecare ambalaj trebuie etichetat individual, în mod vizibil şi lizibil şi să prezinte următoarele menţiuni:

· identificarea ambalatorului şi/sau expeditorului : numele şi adresa  sau identificarea   simbolică, eliberată sau recunoscută de un serviciu oficial;
· natura produsului (specia şi în mod facultativ denumirea soiului);
· originea produsului (ţara de origine şi eventual zona de producţie sau denumirea naţională, regională sau locală);
· specificaţii comerciale: categoria de calitate, iar dacă standardul o cere, calibrul şi /sau numărul de bucăţi ;
· marca oficială de control (facultativ).
 
Pentru produsele preambalate, se indică în plus, faţă de informaţiile prevăzute de standardele de calitate şi greutatea netă.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale