ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie Comunitara
Legislatia Nationala
Sigle
Cerere de solicitare pentru utilizarea siglei "ae"
Cereri privind importul din terte tari
Fisele de inregistrare in agricultura ecologica
Responsabili judeteni
Organisme de inspectie si certificare
Dinamica operatorilor si a suprafetelor in agricultura ecologica
Organizatii non-guvernamentale
Institutii de invatamant
Baza de date seminte ecologice

 

Agricultura >>Agricultura ecologica >>Legislatie Comunitara
Ultima actualizare: 2010-11-02

LEGISLATIE COMUNITARA

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
(, 218 KB)

REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul
(, 540 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tări terte
(, 1051 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 537/2009 AL COMISIEI din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce priveste lista tărilor terte din care trebuie să provină anumite produse agricole obtinute prin metode de productie ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate
(, 729 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
(, 196 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 3/2008 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte
(, 85 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunilede informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte
(, 192 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale