ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie
Organigrama
Atributiile si responsabilitatile inspectorilor din domeniul clasificarii carcaselor
Legislatie comunitara si nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine >>Legislatie comunitara si nationala
Ultima actualizare: 2011-08-12

LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIE COMUNITARĂ

 1. Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 de stabilire a Normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora.
 2. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

 1. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci.
 2. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 882/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte.
 3. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 883/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de ovine.                                                                                                 
 4. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 259/2004 pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, în care se stabilesc atribuțiile, modul de organizare și funcționare, precum și alte reglementări specifice.
 5. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor – tip pentru atestatul de clasificator și pentru autorizația de clasificare și a modelelor rapoartelor de clasificare și registrului agențiilor de clasificare.
 6. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 548/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de clasificator și al autorizațiilor de clasificare.
 7. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine.
 8. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați.
 9. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilități în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine.
 10. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru  aprobarea atribuțiilor și modalităților de funcționare ale inspecției privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene pentru realizarea activității de inspecție, precum și stabilirea zonelor în care inspectorii își desfășoară activitatea.
  11. Hotarâre de Guvern nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale