ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Fructe si legume
Legislatie
Grupuri si organizatii de producatori
Programul Fructe in scoli
Seminte, material saditor
Viticultura / Vinificatie
Floricultura
AgriMIS (english)
AgriMIS - din tari diferite

 

Agricultura >>Horticultura >>Viticultura / Vinificatie
Ultima actualizare: 2012-05-04

VITICULTURA / VINIFICATIE

MODEL DE CONTRACT privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe (pdf, 287 KB)

APEL pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013 (pdf, 134 KB)

Caiet de sarcini privind propunerile de programe de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în baza Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului (CE) nr. 555/2008 (pdf, 318 KB)

CONTRACT privind punerea in aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terte (in afara UE) (pdf, 231 KB)

1. Programul Naţional Suport

În cadrul Programului Naţional Suport România a ales pentru finanţare, în funcţie de specificul viticulturii autohtone, 4 măsuri:

 • promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe,
 • restructurarea şi reconversie podgoriilor;
 • asigurarea recoltei, şi
 • folosirea mustului de struguri concentrat.

2. Promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe

Beneficiarii sprijinului financiar pentru această măsură sunt persoane juridice, organizaţii profesionale sau interprofesionale, ai căror membri sunt producătorii agricoli care produc şi exportă vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau indicaţie geografică.

Măsura de promovare se referă la un ansamblu de acţiuni care pot contribui la creşterea exportului de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau indicaţie geografică precum şi creşterea volumului informaţiilor cu privire la promovarea vinului pe pieţele ţărilor terţe. Activitatea de promovare se referă la vinurile cu denumire de origine controlată şi/sau indicaţie geografică.

Suma acordată ca sprijin financiar din fonduri comunitare pentru finanţarea activităţilor eligibile nu depăşeşte 50% din cheltuieli.

Obiective cuantificabile:

 • creşterea volumului exportului de vinuri cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică până la sfârşitul anului viticol 2012/2013;
 • creşterea consumului de vinuri comunitare pe pieţele ţărilor terţe;
 • îmbunătăţirea structurii exportului, cu accent pe vinurile roşii.

3. Restructurarea şi reconversia podgoriilor

Programul de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care prin realizarea lor conduc la creşterea competitivităţii producătorilor de vin prin adaptarea producţiei la cererea pieţei.

Beneficiarii programelor de restucturare/reconversie sunt producători viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.

Reconversia soiurilor şi reamplasarea parcelelor se realizează pe baza unor drepturi de replantare rezultate în urma defrişării parcelelor viticole şi drepturi de plantare provenind de pe o rezervă.

Sprijinul  financiar se acordă pe hectar pentru fiecare măsură eligibilă şi nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor pentru realizarea măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie.

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie.

Pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă.

Obiective cuantificabile:

 • creşterea suprafeţelor viticole cu soiuri de calitate;
 • adaptarea plantaţiilor viticole la cerinţele pieţei şi creşterea vânzărilor vinurilor de calitate.

4. Asigurarea recoltei

Asigurarea recoltei constă în acordarea unui sprijin financiar astfel:

 • 80 % din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomenele climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
 • 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
    • pierderilor menţionate la litera a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice cu efecte adverse;
    • pierderilor cauzate de animale, boli sau de infestări cu dăunători.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice/juridice care asigură recolta plantaţilor viticole de struguri de vin  pentru fenomenele menţionate anterior.

Obiective cuantificabile:

 • creşterea suprafeţelor cu plantaţii cu viţă-de-vie pentru care se încheie poliţe de asigurare;
 • creşterea stabilităţii veniturilor producătorilor.

5. Folosirea mustului de struguri concentrat

Utilizarea mustului de struguri concentrat sau mustul de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie obţinut din soiurile de struguri de vin.

Beneficiarii sprijinului financiar sunt persoane fizice/juridice care utilizează mustului de struguri concentrat sau mustul de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri parţial fermentat  şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie obţinut din soiurile de struguri de vinificaţie admise în cultură în arealele viticole din România.

Mustul de struguri concentrat sau mustul de struguri concentrat rectificat folosit la ridicarea tăriei alcoolice naturale trebuie să provină exclusiv din soiuri de struguri care aparţin speciei Vitis vinifera. 

Practicile oenologice pentru care se acordă sprijin financiar pentru creşterea  tăriei alcoolice naturale în volume sunt:

 • în cazul strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri parţial fermentat sau a vinului nou aflat încă în fermentaţie numai prin adaos de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat;
 • în cazul mustului de struguri  numai prin adaos de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat.

Pentru obţinerea sprijinului financiar beneficiarul are în vedere că practicile menţionate anterior se exclud reciproc. Adaosul de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat nu poate mări volumul iniţial de struguri proaspeţi presaţi, de must de struguri, de must de struguri parţial fermentat sau de vin nou aflat încă în fermentaţie cu mai mult de 8% în zona viticolă B şi 6,5% în zonele viticole C.

Creşterea tăriei alcoolice naturale se poate  realiza numai în arealul de producere şi procesare a strugurilor pentru vin şi numai o dată pentru aceeaşi cantitate de  struguri proaspeţi, must de struguri, must de struguri parţial fermentat şi vin nou aflat încă în fermentaţie obţinut din soiurile de struguri de vinificaţie admise în cultură în arealele viticole din România.

Obiective cuantificabile:

 • creşterea ponderii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică destinate comercializării;
 • creşterea vânzărilor pentru vinurile cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică.

6. Planificarea financiară în Programul Naţional Suport (mii euro)

Nr.
crt.

Măsura

Anul financiar

TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Promovare pe pieţe terţe

54,40

109,48

805,90

802,50

610,47

2.382,75

2.

Restructurare/Reconverise plantaţii viticole

30.381,10

37.414,27

40.952,64

40.777,50

41.139,53

190.665,04

2.1

Planuri în derulare

11.311,60

4.134,31

 

 

 

15.445,91

3.

Asigurarea recoltei

323,40

360,66

265,00

350,00

350,00

1.649,06

4.

Utilizarea mustului concentrat

29,50

81,28

76,46

170,00

 

357,24

TOTAL

 

42.100,00

42.100,00

42.100,00

42.100,00

42.100,00

210.500,00

7. Date statistice sector vie – vin


Nr. crt

Specificaţie

UM

2007

2008

2009

2010

2011

1

Suprafaţa totală cultivată cu viţă-de-vie pentru vin

ha

180.402

181.540

181.793

181.562

181.011*

2

Preturi medii achizitie la struguri pentru vin

lei/kg

0,89

1,28

1,08

1,54

1,36*

3

Producţia totală de vin

mii hl

5.289

5.159,4

6.703

3.287,2

4058,2*

4

Suprafaţa totală supusă programului de reconversie / restructurare a viţei-de-vie

ha

4.861

4.834,16

5.339,51

5.124

6680,7

5

Cantitatea totală de vin românesc comercializat în România, din care:
- DOC
- IG
- Masă (inclusiv provenită din struguri hibrizi)

mii
hl

5.108,8
320,9
601
4.186,9

5.229,3
305,1
759
4.165,2

4.862,4
256,3
968,9
3.637,2

-
222,3
-
-

-
247,9
-
-

6

Cantitatea totală de vin românesc comercializat în afara graniţelor, din care:
- Intra UE
- Extra UE

mii
hl

180,1
122,7
57,4

139,9
106,8
33,1

94,9
71,7
23,2

122,6
-
-

130,9
-
-

7

Cantitatea totală de vin provenit din import comercializat în România, din care:
- provenit din UE
- provenit din afara UE

mii
hl


509,1
249
260,1


220,2
176,1
44,1


130,1
114,9
15,2

281,1
-

1134,6
-

8

Cantitatea totală de vin provenit din import comercializat în România, din care:
- îmbuteliat
- vrac

mii
hl

509,1
-
-

220,2
54,1
166,1

-
-
-


-
-


-
-

9

Cantitatea totală de vin românesc comercializat în România

mii
hl


5.108,8


5.229,3


4.862,4


-


-

Sursa datelor pentru punctul 2- Anuarul Statistic al României 2011, tab. 10.6
Sursa datelor pentru punctele 6, 7, 8,9 – Institutul Naţional de Statistică – Bilanţurile de aprovizionare
Sursa datelor pentru punctele 1, 3, 5 – O.N.V.P.V.
Sursa datelor pentru punctul 4: APIA
* Date provizorii – M.A.D.R.

8. Principalele soiuri nobile de struguri pentru vin cultivate în anul 2011

Nr.
Crt.

Soiuri nobile cultivate în anul 2011

Suprafaţa
(ha)

Pondere (%)

1

Fetească regală

13.271,79

16,36 %

2

Merlot

11.644,00

14,36 %

3

Fetească albă

10.209,98

12,59 %

4

Amestec soiuri nobile

6.318,15

7,79 %

5

Riesling Italian

6.200,11

7,64 %

6

Aligote

5.879,44

7,25 %

7

Cabernet Sauvignon

3.863,43

4,76 %

8

Sauvignon

3.636,95

4,48 %

9

Muscat Ottonel

2.743,40

3,38 %

10

Băbească neagră

2.722,64

3,36 %

11

Altele

14612,11

18,03%

 

Total

81102,00

100%

 

9. Situaţia importului şi exportului de vin

Import 2010

Ţara

Cantitatea
(to)

Valoarea
(mii euro)

Spania

9176,9

3102,7

Italia

7649,1

6151,7

R.Moldova

1191,0

1430,7

Franţa

1115,9

5709,7

Bulgaria

752,8

405,8

Import 2011

Ţara

Cantitatea
(to)

Valoarea
(mii euro)

Spania

61627,1

22688,7

Italia

13603,4

9625,4

Bulgaria

5550,4

2047,9

R. Moldova

3190,6

2172,4

Germania

2126,9

3026,1

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Bilanţurile de Aprovizionare, Autoritatea Naţională a Vămilor 

10. Principalii parteneri comerciali ai României, în perioada 2010 – 2011, cantităţile comercializate şi valoarea aferentă

Export 2010

Ţara

Cantitatea
(to)

Valoarea
(mii euro)

Germania

3127,2

2473,1

China

990,7

2168,1

Italia

847,2

1331,7

S.U.A.,inclusiv Porto Rico

811,2

1391,7

Republica Cehă

774,1

498,1

Export 2011

Ţara

Cantitatea
(to)

Valoarea
(mii euro)

Germania

3276,6

2775,6

Regatul Unit al Marii Britanii

1358,6

1876,4

Republica Cehă

787,6

526,1

R.P.Chineză

800,6

2297,1

S.U.A.

692,3

1053,2

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Bilanţurile de Aprovizionare, Autoritatea Naţională a Vămilor

11. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă (ONIV) - prezentare generala (pdf, 424 KB)

12. Legislaţie comunitară

-REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), cu modificarile si completarile ulterioare.
-REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol.
-REGULAMENTUL (CE) NR. 607/2009 AL COMISIEI din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole.
-REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 AL COMISIEI din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora.

13. Legislaţie naţională

- ORDIN nr. 218 din 14 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control.
- ORDIN nr. 756 din 18 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producatorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin.
- ORDIN nr. 581 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat şi/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie.
- ORDIN nr. 247 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009 - 2013/2014.
- ORDIN nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008.
- ORDIN 111/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin".
- ORDIN nr. 41/2012 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole.
- ORDIN 35/2011 pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale