ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISF
Organizarea ISF
Controlul calitatii si laboratorul desemnat
Baza legala
Ingrasamintele cu marcaj "CE FERTILIZER"
Organigrama ISF
Organisme de control judetene
Programul sectorial de supraveghere a pietei

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul fertilizantilor >>Organizarea ISF
Ultima actualizare: 2011-07-25

ORGANIZAREA INSPECŢIEI DE STAT ÎN DOMENIUL FERTILIZANŢILOR

În vederea prevenirii circulaţiei pe piaţă a unor îngrăşăminte EC FERTILIZER şi RO – îngrăşămâmt neconforme cu prevederile Regulamentului (CE) 2003/2003 şi a legislaţiei naţionale s-a constituit controlul oficial al acestor produse prin Ordinul nr. 648/2006, modificat şi completat cu Ordinul MADR nr.458/2008, în care sunt precizate:

- domeniile supuse controlului; autoritatea însărcinată cu organizarea controlului; limitele de competenţă ale inspectorilor, împuterniciţi să efectueze controlul de conformitate; laboratoarele autorizate să execute analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă; modul de prelevare al probelor pentru testul de rezistenţă la detonabilitate şi nivelul tarifelor privind analizele chimice ale îngrăşămintelor, stabilite de laboratoarele autorizate, pe baza justificării elementelor de costuri, specifice fiecărei determinări.

Inspectia de Stat în domeniul Fertilizanţilor (ISF) are  la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, in cadrul Direcţiei de Inspecţii Agroalimentare (DIA), o autoritate de coordonare şi la nivelul Direcţiilor pentru Agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti un corp de inspectori tehnici.
Inspectorii specializaţi verifică permanent respectarea legislaţiei în vigoare privind conformitatea îngrăşămintelor, fiind abilitaţi să controleze şi să preleveze probe de îngrăşăminte în vederea verificării conformităţii, din orice locuri în care au cu cunoştinţă că ar  putea exista îngrăşăminte marcate "EC FERTILIZER"  şi “RO -ÎNGRĂŞĂMÂNT” care urmează a fi introduse, sau sunt introduse pe piaţă (depozite ale fabricanţilor, importatorilor şi comercianţilor, mijloace de transport, locuri de desfacere, etc.)

Costurile aferente efectuării analizelor chimice ale îngrăşămintelor se suportă de fabricanţi, importatori şi comercianţi, după caz.
Costurile aferente analizelor îngrăşămintelor, efectuate ca urmare a acestor sesizări se suportă de agentul economic sau de persoana fizică sau juridică, care a făcut sesizarea.

Inspectorii verifică şi sesizările utilizatorilor de îngrăşăminte, în situaţia în care aceştia reclamă eventuale neconformităţi.
Inspectorii împuterniciţi să desfăşoare activităţi de inspecţie în domeniul îngrăşămintelor aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia din domeniu, în vigoare, pentru neregulile constatate.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale