ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie omologare fitosanitar
Evaluarea laboratoarelor
Lista produselor de protectie a plantelor omologate
Informatii omologare produse de protectie a plantelor
Informatii privind obtinerea permisului de comert paralel

 

Fitosanitar >>Omologare produse de protectie a plantelor >>Evaluarea laboratoarelor
Ultima actualizare: 2012-12-17

Evaluarea laboratoarelor in conformitate cu bunele practici experimentale

Ordin 213 din 19 septembrie 2012 privind modificarea şi completarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 (pdf, 120 KB)

Ordin 683 din 5 noiembrie 2009 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005
(108 KB)
NOTA (998 KB)
ANEXA 1 - SCRISOARE DE INTENTIE (45 KB)
CHESTIONAR DE INFORMARE (114KB)
DOSARUL DE CANDIDATURA (46 KB)
ANEXA2 - CONVENTIE (50 KB)
PROCEDURA DE EVALUARE (70 KB)
REFERENTIAL (267 KB)
CERTIFICAT DE RECUNOASTERE OFICIALA A TESTELOR DE EFICACITATE BIOLOGICA (109 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale