ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Legislatie OIPA
Cereri de recunoastere OIPA
Notificari OIPA
Decizii OIPA
Sedinte comitet OIPA
Evenimente
Publicatii
Anunturi

 

Ind. alimentara >>Comitet OIPA >>Evenimente
Ultima actualizare: 2012-06-22

Masa rotunda cu tema: Rolul Organizatiilor Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare in dezvoltarea operatorilor din sectorul plante medicinale si aromatice din Romania
(27 iunie 2012)

-----------------

Intalnire Comitet OIPA cu Organizatiile Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare, recunoscute si in curs de recunoastere
(7 decembrie 2011)

-----------------

PROGRAMUL CONFERINŢEI
“Rolul şi importanţa Organizaţiilor Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare în dezvoltarea formelor asociative din România”
22 Octombrie 2011 - Complexul Expoziţional ROMEXPO – Sala “Nicolae Titulescu”

14.00 - 14.20

Cuvânt de deschidere

Sergiu Sorin CHELMU
Secretar General
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

14.20 - 14.40

Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare din România în contextual noilor reglementări legislative pentru înfiinţare şi recunoaştere

Viorica BOBOC - MADR
Comitetul OIPA

14.40 - 15.00

Paşi pentru obţinerea recunoaşterii OIPA

Irina Creangăm - MADR
Comitetul OIPA

15.00 - 15.15

Dificultăţi întâmpinate în procesul de înfiinţare şi funcţionare a OIPA

Aurel POPESCU - OICPDR
Preşedinte ROMPAN

15.15 - 15.30

Rolul organizaţiei interprofesionale in cadrul filierei vitivinicole din Romania "

Petrica MOCANU – ONIV
Director Executiv

15.30 - 15.45

Rolul acordurilor interprofesionale în OIPA

Ilie VAN
OIPA carne de pasăre şi produse procesate din acestea
Preşedinte UCPR

15.45 - 16.00

Întrebări şi discuţii

Invitaţi:
- Membrii OIPA recunoscute: OIPA Cereale, ONIC, OIPA pasăre)
- OIPA înfiinţate în proces de recunoaştere: Organizaţia Interprofesională PRODCOM, Organizaţia Interprofesională Zahărul din România, Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Medicinale şi Aromatice, Organizaţia Profesională pe Filiera de Tutun

- Organizaţii în curs de constituire, alte organizaţii şi asociaţii, grupuri de producători agricoli, reprezentanţi filiere de procesare, comercializare, transport şi depozitare, producători agricoli, factori interesanţi

Vă aşteptăm,
Comitetul de organizare

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale